Sa Mạc Cấp I – Phêrô 16 (CI 0262B)

Kính thưa Quý Cha Tuyên Uý, Quý Thầy Sơ Trợ Uý và Quý Huynh Trưởng các cấp, Được sự chấp thuận liên quan đến việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn BiểnĐức…

May Reflection

Top Three Reasons to Pray the Rosary For some of us, May is the month of graduations, weddings, and summer planning.  For others, it is about Cinco de Mayo, Mother’s Day, and Memorial Day road trips.  For Pope Francis, he…