Liên Đoàn Biển Đức

St. Benedict League of Chapters

Latest Posts

States

Chapters

Facebook Posts

A R K A N S A S TNTT Doan Kito Vua – ARL O U I S I A N A Thiếu Nhi Thánh Thể – Đoàn Đon Boscô – New OrleansN E W M E X I C OTNTT Đoàn Đức Mẹ La Vang – Albuquerque, NMO K L A H O M A TNTT Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – OKCTNTT Đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – OKCT E X A S TNTT Đoàn 117Đoàn TNTT Đaminh Úy, San Antonio, TXDon Bosco AustinTNTT Doan EmmanuelDoan John Paul IITNTT Fatima – Fort Worth, TexasTNTT Doan Kito Vua – Fort Worth TXTNTT Doan Chua Thanh Linh – TXTNTT Đoàn Anrê Phú Yên – HoustonTNTT Doan Anre Dung Lac HoustonTNTT Đoàn Chúa Ba Ngôi – HTXDoan Kito Vua HoustonĐoàn Nữ Vương Hòa Bình | Houston, TexasTNTT Doan SavioTNTT Đoàn Thánh Tâm – HoustonUnofficial Đoàn Thánh Tâm Port Arthur See MoreSee Less
View on Facebook
Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức xin chúc mừng sáu tân Huynh Trưởng từ Đoàn TNTT Đa Minh Uý and 2 Huynh Trưởng cấp 2 Ngành Nghĩa Sĩ từ Đoàn 117:Cấp I:1) Phaolô Nguyễn Bảo Nathan2) Anna Nguyễn Emily3) Maria Clara Nguyễn Hoàng Nysan4) Cecilia Nguyễn Hoàng Sansan5) Maria Teresa Nguyễn Ngọc Vân6) Maria Martin Nguyễn Võ NancyCấp II – Ngành Nghĩa Sĩ – Vươn Lên 361) Maria Elizabeth Phạm Anh Hillary2) Giuse Đào Duy Thiên Chris Xin tất cả mọi người tiếp tục cầu nguyện cho quý Trưởng để họ sẵn sàng phục vụ Phong Trào, qua việc cộng tác với cha Tuyên Úy nâng cao tinh thần và đồng hành với các Huynh Trưởng hướng dẫn và giáo dục các em trong các sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể tại địa phương. See MoreSee Less
View on Facebook