CANCELLED – Tĩnh Tâm Hội Đồng Liên Đoàn Biển Đức

UPDATE: LDBD Retreat has been cancelled

Kính thưa quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng các cấp,

Chiếu theo quyết định của các Đoàn về việc liên quan đến tổ chức Tĩnh Tâm Huynh Trưởng. Với mục đích tạo cơ hội họp mặt và sinh hoạt chung cho tất cả anh em Huynh Trưởng trong Hội Đồng Liên Đoàn Biển Đức, hầu liên kết tình huynh đệ và phát triển trong tinh thần phục vụ các em tại địa phương. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức, xin được chính thức thông báo đến tất cả quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng các cấp về Tĩnh Tâm Hội
Đồng Liên Đoàn Biển Đức sẽ được tổ chức như sau:

Chủ Đề:“Love one another as I have loved you” (John 13:31-35)
Địa Điệm:Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Anphong.
550 County Road 4570, Winnsboro, TX 75494
Thời Gian:Từ 6:00 PM Thứ Sáu, Ngày 13 Tháng 1 đến 12:00 PM Chúa Nhật, Ngày 15 Tháng 1 Năm 2023
Lệ Phí:$50/người trước ngày 27 tháng 12 năm 2022
Tham Dự Viên:Quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, Huynh Trưởng trong Ban Chấp Hành Liên Đoàn và
Quý Cha Tuyên Uý, Huynh Trưởng trong Đoàn.
Ghi Danh:Scan and email registration forms to Tr. Denny Nguyen at [email protected]

or fill out the form: https://url.veym.net/ldbd-ht-retreat-registration

Payment methods
1) Zelle or quickpay to [email protected],
2) Venmo @Hanh-Nguyen-133, 3) Paypal to: [email protected]
4) Check: St. Benedict League of Chapters. With memo: chaptername#registers, HTRetreat.
(Ex. KTVFWT#14,BTVRetreat) Hạn chọt nhận đơn: Ngày 27 Tháng 12, Năm 2022
* Both forms and fees should be sent on the same day.

Mọi chi tiết nội dung về Tĩnh Tâm Hội Đồng Liên Đoàn Biển Đức sẽ được thông báo sau. Kính mong quý Cha Tuyên Uý, và quý Đoàn Trưởng khuyến khích và tạo điều kiện cho Anh Chị Em Huynh Trưởng/Trợ Tá trong Đoàn ghi danh về tham dự Tĩnh Tâm. Mọi chi tiết và xin góp ý kiến cho Chương Trình Tĩnh Tâm xin liên lạc trực tiếp về Trưởng Giuse Đinh Đức Vương (email: [email protected])

Nguyện Xin Chúa Giêsu Thánh Thể, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Các Thánh Tử Đạo VN, luôn gìn giữ quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng. Xin quý vị dâng lời nguyện và cùng hợp tác với Ban Tổ Chức để Tĩnh Tâm được thành công và có nhiều kết quả tốt đệp.