Posts

DHTT Scholarship

Attention all TNTT members! We are excited to announce the availability of ten scholarships, each worth $100, to attend DHTT. This is a fantastic opportunity to receive financial assistance and recognition for your dedication to TNTT.

Eligibility Requirements:

  1. Essay Topic: How has TNTT impacted your life and what does TNTT mean to you?. Share your personal experiences, challenges, and triumphs as you navigate the path of faith and service through TNTT.
  2. All essays must be original works.
  3. Essay submission must be written in English or Vietnamese and be between 100-350 words total.
  4. The contest is opened to all TNTT members Au Nhi, Thieu Nhi, Nghia Si, Hiep Si, Hiep Si Truong Thanh, Huynh Truong, and Tro Ta who will be attending the DHTT 2023.
  5. References: Obtain two references from individuals who can vouch for your character, dedication, and involvement  in TNTT. These references can be from anyone.  Some examples would be from Huynh Truong, teachers, or members of the clergy who have witnessed your growth within the organization. Send them the form to fill out: https://url.veym.net/ldbd-dhtt-scholarship-reference 

Application Process:

  1. Submit your essay to [email protected] with “[DHTT Scholarship]” in the subject.  Include your full name, Đoàn, and rank or Ngành (AN, TN, NS, HS, or HT), and phone number in the email. 
  2. Ensure your 2 references have filled out the form https://url.veym.net/ldbd-dhtt-scholarship-reference 
  3. Eligible submissions must be received by July 10, 11:59pm CST to be considered for this scholarship opportunity.

Winners will be announced at DHTT.

For any inquiries or additional information, please reach out to [email protected].

Good luck!

View Post

DHTT Video Info

My fabulous Chapter video Creation (Video/pictures in Video format)
Đoàn em phi thường Video


Video guidelines:
Length: 2-4 minutes
Độ dài: 2-4 phút

Requirement:
Chapter’s Name, LOGO, Establishment date, Chaplain, BTV, BCH, number of members in each Division.
Tên đoàn. Logo, ngày thành lập, Cha tuyên úy, Ban thường vụ, Ban chấp hành, số thành viên trong mỗi nghành

Chapters Activities During 2022 to current date (camping, picnic, lessons, spiritual events, charity, fund raise, community involvements. etc.)
Chương trình sinh hoạt của đoàn trong 2022 và hiện tại
( cắm trại, dã ngoại, bài học, tĩnh tâm, từ thiện, gây quỹ, tham gia cộng đồng. v.v)

Future activities & project(s) are optional but encouraged.
Khuyến khích bỏ Chương trình sinh hoạt của đoàn trong tương lai

Video must display appropriate attires, avoid exaggerated sport clips, and miss out the spiritual activities of your chapter.
Trang phục sạch sẽ phù hợp, tránh nhiều clip thể thao phóng đại, và bỏ quên các hoạt động tâm linh của đoàn.

Deadline: Friday 7/14/2023 by 11:59 pm
Share your video with [email protected]

View Post

DHTT Song and Cheer Competition

“I am the bread of life ” John 6:35
“Chính Tôi là Bánh Sự Sống ” Gioan 6:35

Nội dung dựa theo chủ đề đại hội.
Based on Convention’s Theme or TNTT

Song Guidelines

Tác phẩm là bản chính không dùng nhạc mà thay lời của tác giả
Writing song with original tune is a must.

Cheer Guidelines

Băng reo sẽ dùng những âm tố, văn ngữ nên thích hợp theo chủ đề TNTT.
Cheer must comprise appropriate sounds, words, and phrases corresponding to TNTT.

Động tác theo băng sẽ thêm điểm
Cheer created with memorable “movements” is a bonus.

Thời gian nộp thi là Thứ 6, 30 tháng Sáu, 2023, 11:59 pm.
Deadline to turn in your creation is Friday June 30, 2023, at 11:59 pm.

Send your creation to [email protected]

View Post

Dominican Sisters Day of Reflection

What: Day of Reflection
When:Sat. Feb. 4th, 2023 @7am-7:45pm (come & go as needed)
Who: Ladies ages 15-35
Where: St. Catherine Convent (5250 Gasmer Dr., Houston, TX 77035)
How: Register at https://houstondominicans.org/reflectionday

Through the ups and downs, tears and laughter of any journey – one comes to better know oneself as well as others. A beautiful way to experience this is by living in a community. We invite you to come and visit us for a day to experience how we live our Dominican communal life. This is a good opportunity for those who wish to have some personal interactions with the Sisters but are unable to attend the longer Vocation Retreats … or for those want to simply “come away to a quiet place” to be with our Lord.

We invite you to humbly, faithfully, and courageously embark on this journey. Albeit an arduous journey at times, vocational discernment is undeniably rewarding. May God continue to bless you as you seek His will for your life.

View Post

CANCELLED – Tĩnh Tâm Hội Đồng Liên Đoàn Biển Đức

UPDATE: LDBD Retreat has been cancelled

Kính thưa quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng các cấp,

Chiếu theo quyết định của các Đoàn về việc liên quan đến tổ chức Tĩnh Tâm Huynh Trưởng. Với mục đích tạo cơ hội họp mặt và sinh hoạt chung cho tất cả anh em Huynh Trưởng trong Hội Đồng Liên Đoàn Biển Đức, hầu liên kết tình huynh đệ và phát triển trong tinh thần phục vụ các em tại địa phương. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức, xin được chính thức thông báo đến tất cả quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng các cấp về Tĩnh Tâm Hội
Đồng Liên Đoàn Biển Đức sẽ được tổ chức như sau:

Chủ Đề:“Love one another as I have loved you” (John 13:31-35)
Địa Điệm:Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Anphong.
550 County Road 4570, Winnsboro, TX 75494
Thời Gian:Từ 6:00 PM Thứ Sáu, Ngày 13 Tháng 1 đến 12:00 PM Chúa Nhật, Ngày 15 Tháng 1 Năm 2023
Lệ Phí:$50/người trước ngày 27 tháng 12 năm 2022
Tham Dự Viên:Quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, Huynh Trưởng trong Ban Chấp Hành Liên Đoàn và
Quý Cha Tuyên Uý, Huynh Trưởng trong Đoàn.
Ghi Danh:Scan and email registration forms to Tr. Denny Nguyen at [email protected]

or fill out the form: https://url.veym.net/ldbd-ht-retreat-registration

Payment methods
1) Zelle or quickpay to [email protected],
2) Venmo @Hanh-Nguyen-133, 3) Paypal to: [email protected]
4) Check: St. Benedict League of Chapters. With memo: chaptername#registers, HTRetreat.
(Ex. KTVFWT#14,BTVRetreat) Hạn chọt nhận đơn: Ngày 27 Tháng 12, Năm 2022
* Both forms and fees should be sent on the same day.

Mọi chi tiết nội dung về Tĩnh Tâm Hội Đồng Liên Đoàn Biển Đức sẽ được thông báo sau. Kính mong quý Cha Tuyên Uý, và quý Đoàn Trưởng khuyến khích và tạo điều kiện cho Anh Chị Em Huynh Trưởng/Trợ Tá trong Đoàn ghi danh về tham dự Tĩnh Tâm. Mọi chi tiết và xin góp ý kiến cho Chương Trình Tĩnh Tâm xin liên lạc trực tiếp về Trưởng Giuse Đinh Đức Vương (email: [email protected])

Nguyện Xin Chúa Giêsu Thánh Thể, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Các Thánh Tử Đạo VN, luôn gìn giữ quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng. Xin quý vị dâng lời nguyện và cùng hợp tác với Ban Tổ Chức để Tĩnh Tâm được thành công và có nhiều kết quả tốt đệp.

View Post

Sa Mạc Cấp I – Phêrô 19 (CI 0276A & CI 0276B)

Kính thưa Quý Cha Tuyên Uý, Quý Thầy Sơ Trợ Uý và Quý Huynh Trưởng các cấp,

Được sự chấp thuận liên quan đến việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức Hoa Kỳ, xin được chính thức thông báo đến tất cả Quý Cha Tuyên Úy, Quý Thầy Sơ Trợ Uý và Quý Huynh Trưởng về Sa Mạc Cấp I – Phêrô 19 do Sa Mạc Trưởng Giuse Nguyễn Đình Bảo đệ trình sẽ được tổ chức như sau:

Địa Điểm:Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, 13055 SE County Road 4271, Kerens, TX 75144
Thời Gian:Từ 3:00 PM Thứ Năm Ngày 16 Tháng 3 đến 11:00 AM Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 3 Năm 2023. Hạn chót nhận đơn: Ngày 27 tháng 12 Năm 2022.
Điều Kiện:18 tuổi trở lên (Phải đủ 18 tuổi trước ngày 16 tháng 3, 2023). Hiện còn đang sinh hoạt trong đoàn. Có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành Đoàn và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn. Trải qua 3 tháng chuẩn bị sa mạc.
Lệ Phí:$100. Xin đóng đủ khi nộp đơn ghi danh tham dự sa mạc.
Payment methods
1) Zelle or quickpay to [email protected],
2) Venmo @Hanh-Nguyen-133,
3) Paypal to: [email protected]
4) Check: St. Benedict League of Chapters. With memo: chaptername#registers,SMP19. (Ex. KTVFWT#14,SMP19)
*Chi phí sẽ không được hoàn trả lại sau ngày 23 tháng 1 năm 2023 nếu quý vị hủy bỏ.
Liên Lạc:Đơn tham dự và phiếu sức khoẻ xin quý SMS gửi riêng tại: https://url.veym.net/phero19-sms-registration.

Vì lợi ích và tương lai của Phong Trào cũng như các Đoàn tại địa phương, Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức rất mong quý Cha Tuyên Uý, quý Thầy Sơ Trợ Uý và quý Trưởng cấp liên hệ cố gắng vận động và khuyến khích các em tham dự Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I. Chúng con kính mong quý Cha, quý Thầy Sơ và quý Trưởng thêm lời cầu nguyện cho Sa Mạc được thành công tốt đẹp trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể.

View Post

Sa Mạc Cấp II Ngành Hiệp Sĩ – Vươn Lên 37 (2H 025)

Kính thưa Quý Cha Tuyên Uý, Quý Thầy Sơ Trợ Uý và Quý Huynh Trưởng các cấp,

Được sự chấp thuận liên quan đến việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức Hoa Kỳ, xin được chính thức thông báo đến tất cả Quý Cha Tuyên Úy, Quý Thầy Sơ Trợ Uý và Quý Huynh Trưởng về Sa Mạc Cấp II Ngành Hiệp Sĩ – Vươn Lên 37 do Sa Mạc Trưởng Maria Nguyễn Bạch Thanh Trang đệ trình sẽ được tổ chức như sau:

Địa Điểm:Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, 13055 SE County Road 4271, Kerens, TX 75144
Thời Gian:Từ 5:00 PM Thứ Sáu Ngày 02 Tháng 9 đến 12:00 PM Thứ Hai Ngày 05 Tháng 9 Năm 2022.
Hạn chót nhận đơn: Ngày 26 tháng 07 Năm 2022.
Điều Kiện:20 tuổi trở lên. Đã có Chứng Chỉ Cấp I ít nhất là 3 Tháng. Hiện còn đang sinh hoạt trong đoàn. Có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành Đoàn và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn. Trải qua 3 tháng chuẩn bị sa mạc.
Lệ Phí:$100. Xin đóng đủ khi nộp đơn ghi danh tham dự sa mạc.
Payment methods
1) Zelle or quickpay to [email protected],
2) Venmo @Hanh-Nguyen-133,
3) Paypal to: [email protected]
4) Check: St. Benedict League of Chapters. With memo: chaptername#registers,SMVL37. (Ex. KTVFWT#14,SMVL37)
*Chi phí sẽ không được hoàn trả lại sau ngày 01 tháng 08 năm 2022 nếu quý vị hủy bỏ.
Liên Lạc: Đơn tham dự và lệ phí xin scan và email về:
Tr. Tiến Nguyễn:
9114 Gibbons Creek Way, Cypress, TX 77433
Email: [email protected]

Vì lợi ích và tương lai của Phong Trào cũng như các Đoàn tại địa phương, Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức rất mong quý Cha Tuyên Uý, quý Thầy Sơ Trợ Uý và quý Trưởng cấp liên hệ cố gắng vận động và khuyến khích các em tham dự Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp II Ngành Hiệp Sĩ. Chúng con kính mong quý Cha, quý Thầy Sơ và quý Trưởng thêm lời cầu nguyện cho Sa Mạc được thành công tốt đẹp trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể.

View Post