Posts

Dominican Sisters Day of Reflection

What: Day of Reflection
When:Sat. Feb. 4th, 2023 @7am-7:45pm (come & go as needed)
Who: Ladies ages 15-35
Where: St. Catherine Convent (5250 Gasmer Dr., Houston, TX 77035)
How: Register at https://houstondominicans.org/reflectionday

Through the ups and downs, tears and laughter of any journey – one comes to better know oneself as well as others. A beautiful way to experience this is by living in a community. We invite you to come and visit us for a day to experience how we live our Dominican communal life. This is a good opportunity for those who wish to have some personal interactions with the Sisters but are unable to attend the longer Vocation Retreats … or for those want to simply “come away to a quiet place” to be with our Lord.

We invite you to humbly, faithfully, and courageously embark on this journey. Albeit an arduous journey at times, vocational discernment is undeniably rewarding. May God continue to bless you as you seek His will for your life.

View Post

CANCELLED – Tĩnh Tâm Hội Đồng Liên Đoàn Biển Đức

UPDATE: LDBD Retreat has been cancelled

Kính thưa quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng các cấp,

Chiếu theo quyết định của các Đoàn về việc liên quan đến tổ chức Tĩnh Tâm Huynh Trưởng. Với mục đích tạo cơ hội họp mặt và sinh hoạt chung cho tất cả anh em Huynh Trưởng trong Hội Đồng Liên Đoàn Biển Đức, hầu liên kết tình huynh đệ và phát triển trong tinh thần phục vụ các em tại địa phương. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức, xin được chính thức thông báo đến tất cả quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng các cấp về Tĩnh Tâm Hội
Đồng Liên Đoàn Biển Đức sẽ được tổ chức như sau:

Chủ Đề:“Love one another as I have loved you” (John 13:31-35)
Địa Điệm:Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Anphong.
550 County Road 4570, Winnsboro, TX 75494
Thời Gian:Từ 6:00 PM Thứ Sáu, Ngày 13 Tháng 1 đến 12:00 PM Chúa Nhật, Ngày 15 Tháng 1 Năm 2023
Lệ Phí:$50/người trước ngày 27 tháng 12 năm 2022
Tham Dự Viên:Quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, Huynh Trưởng trong Ban Chấp Hành Liên Đoàn và
Quý Cha Tuyên Uý, Huynh Trưởng trong Đoàn.
Ghi Danh:Scan and email registration forms to Tr. Denny Nguyen at [email protected]

or fill out the form: https://url.veym.net/ldbd-ht-retreat-registration

Payment methods
1) Zelle or quickpay to [email protected],
2) Venmo @Hanh-Nguyen-133, 3) Paypal to: [email protected]
4) Check: St. Benedict League of Chapters. With memo: chaptername#registers, HTRetreat.
(Ex. KTVFWT#14,BTVRetreat) Hạn chọt nhận đơn: Ngày 27 Tháng 12, Năm 2022
* Both forms and fees should be sent on the same day.

Mọi chi tiết nội dung về Tĩnh Tâm Hội Đồng Liên Đoàn Biển Đức sẽ được thông báo sau. Kính mong quý Cha Tuyên Uý, và quý Đoàn Trưởng khuyến khích và tạo điều kiện cho Anh Chị Em Huynh Trưởng/Trợ Tá trong Đoàn ghi danh về tham dự Tĩnh Tâm. Mọi chi tiết và xin góp ý kiến cho Chương Trình Tĩnh Tâm xin liên lạc trực tiếp về Trưởng Giuse Đinh Đức Vương (email: [email protected])

Nguyện Xin Chúa Giêsu Thánh Thể, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Các Thánh Tử Đạo VN, luôn gìn giữ quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng. Xin quý vị dâng lời nguyện và cùng hợp tác với Ban Tổ Chức để Tĩnh Tâm được thành công và có nhiều kết quả tốt đệp.

View Post

Sa Mạc Cấp I – Phêrô 19 (CI 0276A & CI 0276B)

Kính thưa Quý Cha Tuyên Uý, Quý Thầy Sơ Trợ Uý và Quý Huynh Trưởng các cấp,

Được sự chấp thuận liên quan đến việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức Hoa Kỳ, xin được chính thức thông báo đến tất cả Quý Cha Tuyên Úy, Quý Thầy Sơ Trợ Uý và Quý Huynh Trưởng về Sa Mạc Cấp I – Phêrô 19 do Sa Mạc Trưởng Giuse Nguyễn Đình Bảo đệ trình sẽ được tổ chức như sau:

Địa Điểm:Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, 13055 SE County Road 4271, Kerens, TX 75144
Thời Gian:Từ 3:00 PM Thứ Năm Ngày 16 Tháng 3 đến 11:00 AM Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 3 Năm 2023. Hạn chót nhận đơn: Ngày 27 tháng 12 Năm 2022.
Điều Kiện:18 tuổi trở lên (Phải đủ 18 tuổi trước ngày 16 tháng 3, 2023). Hiện còn đang sinh hoạt trong đoàn. Có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành Đoàn và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn. Trải qua 3 tháng chuẩn bị sa mạc.
Lệ Phí:$100. Xin đóng đủ khi nộp đơn ghi danh tham dự sa mạc.
Payment methods
1) Zelle or quickpay to [email protected],
2) Venmo @Hanh-Nguyen-133,
3) Paypal to: [email protected]
4) Check: St. Benedict League of Chapters. With memo: chaptername#registers,SMP19. (Ex. KTVFWT#14,SMP19)
*Chi phí sẽ không được hoàn trả lại sau ngày 23 tháng 1 năm 2023 nếu quý vị hủy bỏ.
Liên Lạc:Đơn tham dự và phiếu sức khoẻ xin quý SMS gửi riêng tại: https://url.veym.net/phero19-sms-registration.

Vì lợi ích và tương lai của Phong Trào cũng như các Đoàn tại địa phương, Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức rất mong quý Cha Tuyên Uý, quý Thầy Sơ Trợ Uý và quý Trưởng cấp liên hệ cố gắng vận động và khuyến khích các em tham dự Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I. Chúng con kính mong quý Cha, quý Thầy Sơ và quý Trưởng thêm lời cầu nguyện cho Sa Mạc được thành công tốt đẹp trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể.

View Post

Sa Mạc Cấp II Ngành Hiệp Sĩ – Vươn Lên 37 (2H 025)

Kính thưa Quý Cha Tuyên Uý, Quý Thầy Sơ Trợ Uý và Quý Huynh Trưởng các cấp,

Được sự chấp thuận liên quan đến việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức Hoa Kỳ, xin được chính thức thông báo đến tất cả Quý Cha Tuyên Úy, Quý Thầy Sơ Trợ Uý và Quý Huynh Trưởng về Sa Mạc Cấp II Ngành Hiệp Sĩ – Vươn Lên 37 do Sa Mạc Trưởng Maria Nguyễn Bạch Thanh Trang đệ trình sẽ được tổ chức như sau:

Địa Điểm:Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, 13055 SE County Road 4271, Kerens, TX 75144
Thời Gian:Từ 5:00 PM Thứ Sáu Ngày 02 Tháng 9 đến 12:00 PM Thứ Hai Ngày 05 Tháng 9 Năm 2022.
Hạn chót nhận đơn: Ngày 26 tháng 07 Năm 2022.
Điều Kiện:20 tuổi trở lên. Đã có Chứng Chỉ Cấp I ít nhất là 3 Tháng. Hiện còn đang sinh hoạt trong đoàn. Có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành Đoàn và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn. Trải qua 3 tháng chuẩn bị sa mạc.
Lệ Phí:$100. Xin đóng đủ khi nộp đơn ghi danh tham dự sa mạc.
Payment methods
1) Zelle or quickpay to [email protected],
2) Venmo @Hanh-Nguyen-133,
3) Paypal to: [email protected]
4) Check: St. Benedict League of Chapters. With memo: chaptername#registers,SMVL37. (Ex. KTVFWT#14,SMVL37)
*Chi phí sẽ không được hoàn trả lại sau ngày 01 tháng 08 năm 2022 nếu quý vị hủy bỏ.
Liên Lạc: Đơn tham dự và lệ phí xin scan và email về:
Tr. Tiến Nguyễn:
9114 Gibbons Creek Way, Cypress, TX 77433
Email: [email protected]

Vì lợi ích và tương lai của Phong Trào cũng như các Đoàn tại địa phương, Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức rất mong quý Cha Tuyên Uý, quý Thầy Sơ Trợ Uý và quý Trưởng cấp liên hệ cố gắng vận động và khuyến khích các em tham dự Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp II Ngành Hiệp Sĩ. Chúng con kính mong quý Cha, quý Thầy Sơ và quý Trưởng thêm lời cầu nguyện cho Sa Mạc được thành công tốt đẹp trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể.

View Post

Đại Hội Nghĩa Hiệp Liên Đoàn Biển Đức Kỳ 1 – 2022

Kính thưa quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng các cấp,

Chiếu theo quyết định của các Đoàn về việc liên quan đến tổ chức Đại Hội Nghĩa Hiệp. Với mục đích tạo cơ hội họp mặt và sinh hoạt chung cho tất cả các em Nghĩa Sĩ và Hiệp Sĩ trong Liên Đoàn Biển Đức, hầu liên kết tình huynh đệ và phát triển trong tinh thần phục vụ các em tại địa phương. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức, xin được chính thức thông báo đến tất cả quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng các cấp về Đại Hội Nghĩa Hiệp Liên Đoàn Biển Đức kỳ I sẽ được tổ chức như sau:

Chủ Đề: Faith in Action – “For just as a body without a spirit is dead,
so also faith without works is dead.” James 2:26
Địa Điệm:Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm
13055 SE County Road 4271, Kerens, TX 75144
Thời Gian:Từ 3:00 PM Thứ Năm, Ngày 28 Tháng 7 đến 2:00 PM Chúa Nhật, Ngày 31 Tháng 7 Năm 2022
Lệ Phí: $135/người trước ngày 1 tháng 7 năm 2022 ($150 nếu ghi danh trễ)
Hạn chọt nhận đơn: Ngày 15 Tháng 7, Năm 2022
Tham Dự Viên:Quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá và phụ huynh, Huynh Trưởng, Hiệp Sĩ Trưởng
Thành, Hiệp Sĩ dưới 18 tưởi, và các em Nghĩa Sĩ. (Thêm chi tiết vào đơn đã đính kèm).
Ghi Danh:Mọi chi tiết về ghi danh cho Đại Hội, xin xem đơn đã đính kèm.

Mọi chi tiết nội dung về Đại Hội Nghĩa Hiệp Liên Đoàn Biển Đức I sẽ được thông báo sau. Kính mong quý Cha Tuyên Uý, và quý Đoàn Trưởng khuyến khích và tạo điều kiện cho các em Nghĩa Sĩ và Hiệp Sĩ ghi danh về tham dự Đại Hội. Mọi chi tiết và xin góp ý kiến cho Chương Trình Đại Hội xin liên lạc trực tiếp về Trưởng Margarita Đặng Ánh Tuyết (email: [email protected])

Nguyện Xin Chúa Giêsu Thánh Thể, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, luôn gìn giữ quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng. Xin quý vị dâng lời nguyện và cùng hợp tác với Ban Tổ Chức để Đại Hội được thành công và có nhiều kết quả tốt đệp.

DHNH 2022 Sports Participation

 

View Post

Sa Mạc Trợ Tá – Samaritanô 73 (TT0073)

Kính thưa Quý Cha Tuyên Uý, Quý Thầy Sơ Trợ Uý và Quý Huynh Trưởng các cấp,

Được sự chấp thuận liên quan đến việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Trợ Tá. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức Hoa Kỳ, xin được chính thức thông báo đến tất cả Quý Cha Tuyên Úy, Quý Thầy Sơ Trợ Uý và Quý Huynh Trưởng về Sa Mạc Trợ Tá – Samaritanô 73 do Sa Mạc Trưởng Giuse Phạm Canh Dần đệ trình sẽ được tổ chức như sau:

Địa Điểm:GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 14603 Santa Gertrudis St, San Antonio, TX 78217
Thời Gian:Từ 5:30 PM Thứ Sáu Ngày 29 Tháng 4 đến 1:00 PM Chúa Nhật Ngày 1 Tháng 5 Năm 2022
Hạn chót nhận đơn: Ngày 28 tháng 3 Năm 2022
Điều Kiện: Là người Công Giáo, trên 30 tuổi, và có lòng yêu mến các em. Có giấy giới thiệu của Ban Chấp
Hành Đoàn và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn.
Lệ Phí: $75. Xin đóng đủ khi nộp đơn ghi danh tham dự sa mạc.
Payment methods
1) Zelle or quickpay to [email protected],
2) Venmo @HanhNguyen-133,
3) Paypal to: [email protected]
4) Check: St. Benedict League of Chapters. With memo: name(s),chaptername#registers,SM-S73.(Ex. John Le, KTVFWT#1,SM-S73)
Liên Lạc:Đơn tham dự và phiếu sức khoẻ xin quý SMS gửi tại:
Tr. Tiến Nguyễn
9114 Gibbons Creek Way, Cypress, TX 77433
Email: [email protected]

Vì lợi ích và tương lai của Phong Trào cũng như các Đoàn tại địa phương, Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức rất mong quý Cha Tuyên Uý, quý Thầy Sơ Trợ Uý và quý Trưởng cấp liên hệ cố gắng vận động và khuyến khích các phụ huynh tham dự Sa Mạc Huấn Luyện Trợ Tá. Chúng con kính mong quý Cha, quý Thầy Sơ và quý Trưởng thêm lời cầu nguyện cho Sa Mạc được thành công tốt đẹp trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể.

View Post

Phêrô 17 – HT Volunteer Sign Up

Mến chào quý ACE Huynh Trưởng,
Attached are the forms to volunteer for the upcoming training camp. Please have everyone submit and fill out by the deadline: February 13, 2022. Once the deadline has passed, a list will be sent out to all Đoàn Trưởng for verification of good standing with your chapter prior to acceptance and role distribution for the training camp. If you have any questions, comments, or concerns, please contact BTVLD at: [email protected]

View Post

Sa Mạc Cấp I – Phêrô 17 (CI 0265 & 0266)

Kính thưa Quý Cha Tuyên Uý, Quý Thầy Sơ Trợ Uý và Quý Huynh Trưởng các cấp,

Được sự chấp thuận liên quan đến việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức Hoa Kỳ, xin được chính thức thông báo đến tất cả Quý Cha Tuyên Úy, Quý Thầy Sơ Trợ Uý và Quý Huynh Trưởng về Sa Mạc Cấp I – Phêrô 17 do Sa Mạc Trưởng Giuse Nguyễn Đình Bảo đệ trình sẽ được tổ chức như sau:


Địa Điểm:

Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, 13055 SE County Road 4271, Kerens, TX 75144

Thời Gian:

Từ 4:00 PM Thứ Năm Ngày 17 Tháng 3 đến 12:00 PM Chúa Nhật Ngày 20 Tháng 3 Năm 2022. Hạn chót nhận đơn: Ngày 22 tháng 1 Năm 2022.

Điều Kiện:

18 tuổi trở lên (Phải đủ 18 tuổi trước ngày 16 tháng 3, 2022). Hiện còn đang sinh hoạt trong đoàn. Có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành Đoàn và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn. Trải qua 3 tháng chuẩn bị sa mạc.

Lệ Phí:

$100. Xin đóng đủ khi nộp đơn ghi danh tham dự sa mạc.
Payment methods
1) Zelle or quickpay to [email protected],
2) Venmo @Hanh- Nguyen-133,
3) Paypal to: [email protected]
4) Check: St. Benedict League of Chapters. With memo: chaptername#registers,SMP17. (Ex. KTVFWT#14,SMP17)
*Chi phí sẽ không được hoàn trả lại sau ngày 23 tháng 1 năm 2022 nếu quý vị hủy bỏ.

Liên Lạc:

Đơn tham dự và phiếu sức khoẻ xin quý SMS gửi riêng tại: https://url.veym.net/Phero17-SMSRegistration SMS nếu có giấy chứng nhận vắc-xin ngừa COVID19 xin đính kèm online. Mỗi SMS phải xác nhận đi xét nghiệm COVID19 trong vòng 3 ngày trước khi Sa Mạc bắt đầu.

Vì lợi ích và tương lai của Phong Trào cũng như các Đoàn tại địa phương, Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức rất mong quý Cha Tuyên Uý, quý Thầy Sơ Trợ Uý và quý Trưởng cấp liên hệ cố gắng vận động và khuyến khích các em tham dự Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I. Chúng con kính mong quý Cha, quý Thầy Sơ và quý Trưởng thêm lời cầu nguyện cho Sa Mạc được thành công tốt đẹp trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể.

View Post