Events

Chương Trình Sinh Hoạt Liên Đoàn

Last Revised: February 8, 2023

2023

January 13 – 19 | Tĩnh Tâm Hội Đồng Liên Đoàn Biển Đức – *Canceled*
March 16 – 19 | Phêrô 18 – SMHL HT Cấp 1

May 31 – June 4 | Tiberia 17 – SMHL HT Cấp 3
July 20 – July 23 | Đại Hội Thánh Thể

September 1 – 4 | Vươn Lên 38 – SMHL HT Cấp 2 AN 

2024

June 20 – 23 | Đại Hội Về Đắt Hứa
July 4th Weekend, 2024 | Đại Hội Huynh Trưởng
August 30 – September 2, 2024 | Vươn Lên 39 – SMHL HT Cấp 2 TN 

2025

August 29 – September 1, 2025 | Vươn Lên 40 – SMHL HT Cấp 2 NS


Red – Regional and Key Events (Please consider planning events around these important dates)
Purple – National Events (Please consider planning events around these important dates)
Blue – Event hosted at Đan Viện Biển Đức, not Liên Đoàn
Italics – International Event
* - Date may be subject to change

Previous

2022

January | Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Liên Đoàn – *Canceled*
March 17 – March 20 | Phêrô 17 – SMHL HT Cấp 1
April 6 – April 10 | Tiberia 16 – SMHL HT Cấp 3
April 29 – May 1 | Samaritanô 73 – SMHL Trợ Tá

May 24 – May 29 | Sinai 29 – SMHLV Sơ Cấp
June | Đại Hội Thánh Thể – Đan Viện Biển Đức – TBD
July 28 – July 31 | Đại Hội Nghĩa Hiệp
September 2 – 5 | Vươn Lên 37 – SMHL HT Cấp 2 Ngành HS

2021

January 10 – 12 | Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Liên Đoàn  *Canceled*
March 11 – March 14 | Phêrô 17 – SMHL HT Cấp 1 *Canceled*
June | Đại Hội Thánh Thể – Đan Viện Biển Đức *Canceled*
June | Sa Mạc Chuyên Đề  *Canceled*
July | Đại Hội Huynh Trưởng Liên Đoàn Biển Đức *Canceled*
July | Hội Nghị HLV *Canceled*
July | Sinai 26 – SMHL HLVSC *Canceled*
September 3 – September 6 | Vươn Lên 38 – SMHL HT Cấp 2 Ngành AN – TBD / Phêrô 18 – SMHL HT Cấp 1 *Canceled*
September 4 – St. Benedict League of Chapter Picnic Day for Huynh Truong
October 20 – 24 | Tiberia 15 – SMHL HT Cấp 3 
November 19 – 20 | Phero 16 – SMHL HT Cấp 1

2020

January 10 – 12 | Tĩnh Tâm BTV/BCH Đoàn
March 12 – 15 | Phêrô 15 – SMHL HT Cấp 1

June | Đại Hội Thánh Thể – Đan Viện Biển Đức *Canceled*
June | Samaritanô 73 – SMHL Trợ Tá – OKC *Canceled*
July 2 – July 5 | Đại Hội Về Đất Hứa VII – Glorieta Adventure Camp, NM *Canceled*
July 16 – 19 | Đại Hội Nghĩa Hiệp *Canceled*
August | Tiberia 14 – SMHL HT Cấp 3 *Canceled*
September 4 – September 7 | Vươn Lên 37 – SMHL HT Cấp 2 Ngành HS @Đan Viện Biển Đức *Canceled*

2019

July 12 – July 14 | Đại Hội Huynh Trưởng Liên Đoàn Biển Đức @Đan Viện Biển Đức
July 17 – July | 21 Tiberia 13 – SMHL HT Cấp 3 – Washington DC
August 13 – August 18 | Sinai 25 – SMHL HLVTC – Riverside, CA
August 29 – September 1 | Tiberia – SMHL HT Cấp 3 – Paris, France / Sinai – SMHL HLVSC – Paris, France
August 30 – September 2 | Vươn Lên 36 – SMHL HT Cấp 2 Ngành NS @Đan Viện Biển Đức

2018

March | SM HL HT C1 (Liên Đoàn), TBD
July 5-9| Đại Hội Thánh Thể IV, TBD
August 31-September 3 | SM HL HT C2 – Ngành Thiếu- Vươn Lên 35, Kerens, TX

2017

March 16-19, 2017 | SM HL HT C1 Phêrô 13, Kerens, TX

June 29-July 2, 2017 | Đại Hội Nghĩa Hiệp III, Houston, TX

September 1-4, 2017SM HL HT C2 – Ngành Ấu Vươn Lên 34, Kerens, TX