Sa Mạc Trợ Tá – Samaritanô 73 (TT0073)

Kính thưa Quý Cha Tuyên Uý, Quý Thầy Sơ Trợ Uý và Quý Huynh Trưởng các cấp, Được sự chấp thuận liên quan đến việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Trợ Tá. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển…

Phêrô 17 – HT Volunteer Sign Up

Mến chào quý ACE Huynh Trưởng,Attached are the forms to volunteer for the upcoming training camp. Please have everyone submit and fill out by the deadline: February 13, 2022. Once the deadline has passed, a list will be sent out…

Sa Mạc Cấp I – Phêrô 17 (CI 0265 & 0266)

Kính thưa Quý Cha Tuyên Uý, Quý Thầy Sơ Trợ Uý và Quý Huynh Trưởng các cấp, Được sự chấp thuận liên quan đến việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển…

GUIDELINE TO SUBMIT MEMBERSHIP DUES AND CENSUS TO VEYM

To submit Chapter’s membership dues to VEYM, please complete the following by November 30th, 2021: Chapter representative log in at membership.veym.net. Click on “Membership Dues”. Select corresponding “League of Chapters”. Select corresponding “Chapter”. For each membership category listed, enter…