DHTT Video Info

My fabulous Chapter video Creation (Video/pictures in Video format)
Đoàn em phi thường Video


Video guidelines:
Length: 2-4 minutes
Độ dài: 2-4 phút

Requirement:
Chapter’s Name, LOGO, Establishment date, Chaplain, BTV, BCH, number of members in each Division.
Tên đoàn. Logo, ngày thành lập, Cha tuyên úy, Ban thường vụ, Ban chấp hành, số thành viên trong mỗi nghành

Chapters Activities During 2022 to current date (camping, picnic, lessons, spiritual events, charity, fund raise, community involvements. etc.)
Chương trình sinh hoạt của đoàn trong 2022 và hiện tại
( cắm trại, dã ngoại, bài học, tĩnh tâm, từ thiện, gây quỹ, tham gia cộng đồng. v.v)

Future activities & project(s) are optional but encouraged.
Khuyến khích bỏ Chương trình sinh hoạt của đoàn trong tương lai

Video must display appropriate attires, avoid exaggerated sport clips, and miss out the spiritual activities of your chapter.
Trang phục sạch sẽ phù hợp, tránh nhiều clip thể thao phóng đại, và bỏ quên các hoạt động tâm linh của đoàn.

Deadline: Friday 7/14/2023 by 11:59 pm
Share your video with [email protected]