Đại Hội Nghĩa Hiệp Liên Đoàn Biển Đức Kỳ 1 – 2022

Kính thưa quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng các cấp,

Chiếu theo quyết định của các Đoàn về việc liên quan đến tổ chức Đại Hội Nghĩa Hiệp. Với mục đích tạo cơ hội họp mặt và sinh hoạt chung cho tất cả các em Nghĩa Sĩ và Hiệp Sĩ trong Liên Đoàn Biển Đức, hầu liên kết tình huynh đệ và phát triển trong tinh thần phục vụ các em tại địa phương. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức, xin được chính thức thông báo đến tất cả quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng các cấp về Đại Hội Nghĩa Hiệp Liên Đoàn Biển Đức kỳ I sẽ được tổ chức như sau:

Chủ Đề: Faith in Action – “For just as a body without a spirit is dead,
so also faith without works is dead.” James 2:26
Địa Điệm:Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm
13055 SE County Road 4271, Kerens, TX 75144
Thời Gian:Từ 3:00 PM Thứ Năm, Ngày 28 Tháng 7 đến 2:00 PM Chúa Nhật, Ngày 31 Tháng 7 Năm 2022
Lệ Phí: $135/người trước ngày 1 tháng 7 năm 2022 ($150 nếu ghi danh trễ)
Hạn chọt nhận đơn: Ngày 15 Tháng 7, Năm 2022
Tham Dự Viên:Quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá và phụ huynh, Huynh Trưởng, Hiệp Sĩ Trưởng
Thành, Hiệp Sĩ dưới 18 tưởi, và các em Nghĩa Sĩ. (Thêm chi tiết vào đơn đã đính kèm).
Ghi Danh:Mọi chi tiết về ghi danh cho Đại Hội, xin xem đơn đã đính kèm.

Mọi chi tiết nội dung về Đại Hội Nghĩa Hiệp Liên Đoàn Biển Đức I sẽ được thông báo sau. Kính mong quý Cha Tuyên Uý, và quý Đoàn Trưởng khuyến khích và tạo điều kiện cho các em Nghĩa Sĩ và Hiệp Sĩ ghi danh về tham dự Đại Hội. Mọi chi tiết và xin góp ý kiến cho Chương Trình Đại Hội xin liên lạc trực tiếp về Trưởng Margarita Đặng Ánh Tuyết (email: [email protected])

Nguyện Xin Chúa Giêsu Thánh Thể, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, luôn gìn giữ quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng. Xin quý vị dâng lời nguyện và cùng hợp tác với Ban Tổ Chức để Đại Hội được thành công và có nhiều kết quả tốt đệp.

DHNH 2022 Sports Participation