Sa Mạc Huấn Luyện Viên Trung Cấp

Kính Chào quý Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, quý Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng các cấp: Chúng ta đang sống trong những ngày lễ tạ ơn. Mến chúc quý Cha Tuyên Úy, quý Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng…

Đại Hội Thánh Thể Kỳ IV Miền Nam 2018

Kính thưa quý Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá và quý Huynh Trưởng các cấp, Chiếu theo biên bản phiên họp Hội Đồng Miền tại Đại Hội Nghĩa Hiệp III tại Houston, TX năm 2017 về việc liên quan…

Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp II – Ngành Ấu

Thông Báo Kính Gửi:             Quý Cha và Quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Miền Nam                                 Quý Cha và Quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Liên Đoàn                                 Quý Cha và Quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Đoàn   Trích…

Đại Hội Nghĩa Hiệp Miền Nam Hoa Kỳ 2017

Chúng con xin đại điện cho Ban Tổ Chức ĐHNH gởi lời chào thân thương trong Chúa Giêsu Thánh Thể đến quí vị. Qua các buổi họp của Ban Tổ Chức ĐHNH và được sự chấp thuận của Ban Chấp…