Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I – Dấn Thân 14

Thông Báo

Kính gửi: Quý Cha và Quý Trưởng Ban Chấp Hành Miền Nam

                   Quý Cha và Quý Trưởng Ban Chấp Hành Liên Đoàn

                   Quý Cha và Quý Trưởng Ban Chấp Hành Đoàn

Trích Yếu: V/V Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 1, Dấn Thân 14 (CI 0207)

Kính thưa Quý Cha Tuyên Úy và Quý Huynh Trưởng.

Được sự chấp thuận của Cha Tuyên Uý Liên Đoàn Đức Mẹ Mân Côi, Linh Mục Giuse Lê Thu.  Liên quan đến việc huấn luyện và đào tạo Huynh Trưởng Cấp 1, nhằm mục đích nâng cao tinh thần học hỏi và đoàn kết. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Đức Mẹ Mân Côi xin được chính thức thông báo đến Quý Cha và Quý Trưởng về Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 1 – Dấn Thân 14 sẽ được tổ chức tại:

Địa Đìểm:    Tu Hội Tận Hiến 20303 Kermier Road. Waller TX, 77484

Thời Gian:   4 PM Thứ Năm, Ngày 10th Tháng 3 đến 12 PM Chúa Nhật, Ngày 13th Tháng 3 Năm 2016.

Điều Kiện:   18 Tuổi trở lên. (Phải đủ 18 tuổi trước ngày 1st tháng 3, 2016). Hiện còn đang sinh hoạt và có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành Đoàn và sự chấp thuận của Cha Tuyên Úy Đoàn.

Lệ Phí:          $80. Hạn Chót ngày 4th  tháng 1 năm 2016. Xin đòng đủ khi nộp đơn ghi danh, tham dự Sa Mạc. Chi Phiếu xin đề: Vietnamese Eucharistic Youth Movement – VEYM

Lưu Ý:           Sẽ không nhận đơn qua email hoặc sau ngày 4 tháng 1, 2016.

Liên Lạc:      Đơn tham dự và lệ phí xin gởi về.

                         Tr. Giuse Đinh Đức Vương – 11122 Oakcenter Dr.  Houston TX 77072

                           Email: [email protected]      

Vì lợi ích chung và tương lai của các Đoàn, Ban Chấp Hành LĐĐMMC rất mong quý Cha Tuyên Úy và quý Đoàn Trưởng cố gắng vận động và khuyến khích các em tham dự Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 1. Chúng con kính mong Quý Cha và Quý ĐoànTrưởng giúp sức và cầu nguyện cho Sa Mạc được thành công tốt đẹp trong tình yêu Chúa Giêsu Thánh Thể.

Bình An và Hiệp Nhất Trong Anh Cả Giêsu,                                 Houston, Ngày 11 Tháng 9 Năm 2015

Kiến Thị                                                                                                 T.M BCH LĐĐMMC                           

Giuse Lê Thu                                                                                         Tr. Phêrô Võ Đức Khánh

Tuyên Úy                                                                                                Liên Đoàn Trưởng

PT/TNTT/MN/HK – LĐĐMMC                                                        PT/TNTT/MN/HK – LĐĐMMC


Thư Thông Báo Sa Mạc HLHT  Cap 1, 2016

Registration Form

Personal Health Form

Voluntary Form (Eng)   

Voluntary form – viet

Refund Policy Form