Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp III – Tiberia 13

Kính Chào quý Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá, và Quý Huynh Trưởng các cấp:

Hy vọng quý Cha, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng đã có một ngày Lễ Các Thánh Nam Nữ tràn đầy hồng ân Chúa.

Thay mặt Ban Chấp Hành Trung Ương con/em xin gởi đến quý Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá, và Huynh Trưởng các cấp Thư Thông Báo Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp III, Tiberia XIII với những chi tiết như sau:

Địa Điểm: Camp Round Meadow, Sabillasville, MD. (Airport Code: DCA, IAD or BWI).

Ngày Giờ: 7/17-21/ 2019.

Lệ Phí:  $200.00

Hạn Chót Ghi Danh: ngày 31 tháng 1 năm 2019. (Sẽ không nhận đơn ghi danh trễ).

Dính kèm trong email này là thư Thông Báo Tiến Anh và Đơn Xin Tham Dự Sa Mạc cùng với những điều kiện ghi danh.  Xin Quý Thành Viên xem kỹ.  Vì lợi ích của Đoàn, Liên Đoàn, Miền, và Phong Trào, BCHTU xin khuyến khích kêu gọi những Huynh Trưởng đạt đủ điều kiện ghi danh và tham dự sa mạc này.

Thân ái trong Chúa Thánh Thể.

TM, BCHTU

Con/em,

P.S. for English readers, please check out the attached Camp Announcement in English.  Thank you.

Tr. Phêrô Lê Hùng Nam Phong
Tổng Thư Ký, Ban Chấp Hành Trung Ương
Secretary, National Executive Committee

Thong Bao Sa Mac Tiberia 2019 N18-007
Application Tiberia XIII 2019
VEYM-Participant-Agreement-Form Final ver 4.0