Đại Hội Thánh Thể Kỳ IV Miền Nam 2018

Kính thưa quý Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá và quý Huynh Trưởng các cấp,

Chiếu theo biên bản phiên họp Hội Đồng Miền tại Đại Hội Nghĩa Hiệp III tại Houston, TX năm 2017 về việc liên quan đến tổ chức Đại Hội Thánh Thể Miền Nam IV. Với mục đích tạo cơ hội họp mặt và sinh hoạt chung cho tất cả thành viên trong Miền Nam, hầu liên kết tình huynh đệ và phát triển trong tinh thần học hỏi và yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Nay Ban chấp Hành Miền Nam, xin được chính thức thông báo đến tất cả quý Cha Tuyên Úy, quý Trợ Úy, quý Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng các cấp về Đại Hội Thánh Thể Miền Nam kỳ IV sẽ được tổ chức:

 • Chủ Đề: “I have called you by name” IS 43:1
 • Địa Điểm: Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, 13055 SE County Road 4271, Kerens, TX 75144
 • Thời Gian:
  • Từ 5:00pm Ngày 5 Tháng 7 Năm 2018
  • Đến 1:00pm Ngày 8 Tháng 7 Năm 2018
 • Lệ Phí:
  • $90/người nếu nộp đơn và lệ phí trước ngày 10 tháng 6 năm 2018
  • $110/người nếu nộp đơn và lệ phí sau ngày 10 tháng 6 năm 2018.
  • Sẽ không nhận đơn sau ngày 17 tháng 6 năm 2018.
  • Chi phiếu xin đề: Vietnamese Eucharistic Youth Society
 • Ghi Danh: xin gởi các đơn và lệ phí về:
  • Tr. Dominico Nguyễn Đình Bảo, 1300 Jewett Dr. NE, Albuquerque, NM 87112

Mọi chi tiết nội dung về Đại Hội Thánh Thể Miền Nam Kỳ Thứ IV sẽ được thông báo sau. Kính mong quý Cha Tuyên Úy và quý Đoàn Trưởng cầu nguyện cho Đại Hội được thành công, và khuyến khích cững như tạo điều kiện cho quý thành viên ghi danh về tham dự Đại Hội. Mọi chi tiết và góp ý kiến cho Chương Trình Đại Hội xin liên lạc trực tiếp về Ban Tổ Chức (email: [email protected] ).

Nguyện Xin Chúa Giêsu Thánh Thể, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Các Thánh Tử Đạo VN, luôn gìn giữ quý Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng.

Bình An và Hiệp Nhất trong Chúa Giêsu Thánh Thể.

Kiến Thị,
LM. Tôma Hà Quốc Dũng, CSsR.
Tuyên Úy PT/TNTT/VN Miền Nam HK

Thay Mặt BCH – Miền Nam
Tr. Giuse Trần Kelvin Nhật
Chủ Tịch PT/TNTT/VN Miền Nam HK

Thông Báo Đại Hội TT MN IV
Don Ghi Danh DHTT
Dai Hoi Thanh The Van Nghe Rules and Regulation
Personal Health
Refund Policy
Tham Vieng Dai Hoi TT
VAP Form DHTT
Video and Tshirt Contest DHTT