Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp II – Ngành Thiếu – Vươn Lên 35

Kính Gửi:
Quý Cha và Quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Trung Ương
Quý Cha và Quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Miền/Liên Đoàn/Đoàn

Trích Yếu: V/v Sa Mạc Cấp 2 Ngành Thiếu – Vươn Lên 35 (2T 0030)

Kính thưa Quý Cha Tuyên Úy và Quý Huynh Trưởng,

Được sự chấp thuận của Linh Mục Tuyên Úy Miền Nam liên quan đến việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng. Nay Ban Chấp Hành Miền Nam Hoa Kỳ chính thức thông báo đến tất cả Quý Cha Tuyên Úy và Quý Huynh Trưởng về Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 2 Ngành Thiếu – Vươn Lên 35 sẽ được tổ chức như sau:

Địa Điểm: Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, 13055 SE County Road 4271, Kerens, TX 75144
Thời Gian: Từ 4:00 PM Thứ Sáu Ngày 31 Tháng 8 đến 12:00 PM Thứ Hai Ngày 03 Tháng 09 Năm 2018. Hạn chót nhận đơn: Ngày 15 tháng 07 Năm 2018.
(*Lưu Ý: BTC sẽ không nhận bất cứ đơn tham dự nào sau ngày 15 tháng 07 năm 2018)
Điều Kiện: 19 tuổi trở lên. Đã có Chứng Chỉ Cấp I ít nhất là 3 Tháng. Hiện còn đang sinh hoạt trong đoàn. Có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành Đoàn và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn.

Lệ Phí: $80. Xin đóng đủ khi nộp đơn ghi danh tham dự sa mạc.
Chi phiếu xin đề: Vietnamese Eucharistic Youth Society

Liên Lạc:
Đơn tham dự và lệ phí xin gởi về:
Trưởng Giuse Đinh Đức Vương – 2045 Caitlin Drive. Lewisville, TX 75067
Email: [email protected]

Vì lợi ích và tương lai của Phong Trào cũng như các Đoàn tại địa phương, Ban Chấp Hành Miền Nam rất mong quý Cha Tuyên Uý và quý Trưởng cấp liên hệ cố gắng vận động và khuyến khích các em tham dự Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 2 Ngành Thiếu. Chúng con kính mong quý Cha và quý Trưởng thêm lời cầu nguyện cho Sa Mạc được thành công tốt đẹp trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Bình An và Hiệp Nhất trong Anh Cả Giêsu, Houston, Ngày 15 Tháng 07 Năm 2018

Kiến Thị T.M. BCH Miền Nam
LM. Tôma Hà Quốc Dũng, CSsR.
Tuyên Úy PT/TNTT/VN Miền Nam HK

Tr. Giuse Trần Kelvin Nhật
Chủ Tịch PT/TNTT/VN Miền Nam HK

Thong Bao VL 35
Vuon Len 35 – Don Ghi Danh (Fillable)
Vuon Len 35 – VAP (Viet)
Vuon Len 35- VAP (Eng)
Medical Form