Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp II – Ngành Ấu

Thông Báo
Kính Gửi:             Quý Cha và Quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Miền Nam
                                Quý Cha và Quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Liên Đoàn
                                Quý Cha và Quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Đoàn
 
Trích Yếu: V/v Sa Mạc Cấp II Ngành Ấu – Vươn Lên 34 (2A-230)
 
Kính thưa Quý Cha Tuyên Úy và Quý Huynh Trưởng,
 
Được sự chấp thuận của Linh Mục Tuyên Úy Miền Nam liên quan đến việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng. Nay Ban Chấp Hành Miền Nam Hoa Kỳ, xin được chính thức thông báo đến tất cả Quý Cha Tuyên Úy và Quý Huynh Trưởng về Sa Mạc Cấp II – Ngành Ấu sẽ được tổ chức như sau:
 
Địa Điểm:  Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, 13055 SE County Road 4271, Kerens, TX 75144
 Thời Gian: Từ 4:00 PM Thứ Sáu Ngày 1 Tháng 9 đến 12:00 PM Thứ Hai Ngày 4 Tháng 9 Năm 2017.
Điều Kiện:     19 tuổi trở lên. (Phải đủ 19 tuổi trước ngày 1 tháng 9, 2017). + Đã có Chứng Chỉ Cấp 1 ít nhất là 3 tháng + hiện còn đang sinh hoạt trong đoàn. + Có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành Đoàn và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn.
Lệ Phí:    $80. Xin đóng đủ khi nộp đơn ghi danh tham dự sa mạc.
                                           Chi phiếu Xin Ghi:     
                                      Vietnamese Eucharistic Youth Society
 
Liên Lạc:    Đơn tham dự và lệ phí xin gởi về: 
Tr. Cecilia Phan Thảo Hương – 2125 David Drive. Fort Worth, TX 76111
 
Vì lợi ích và tương lai của Phong Trào cũng như các Đoàn tại địa phương, Ban Chấp Hành Miền Nam rất mong quý Cha Tuyên Uý và quý Trưởng cấp liên hệ cố gắng vận động và khuyến khích các trưởng tham dự Sa Mạc  Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp II. Chúng con  kính mong quý Cha và quý Trưởng thêm lời cầu nguyện cho Sa Mạc được thành công tốt đẹp trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể.
 
T.M.BCHMN
Tr. Kelvin Nhật
CT-MN