Sa Mạc Huấn Luyện Viên Trung Cấp

Kính Chào quý Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, quý Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng các cấp:

Chúng ta đang sống trong những ngày lễ tạ ơn. Mến chúc quý Cha Tuyên Úy, quý Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng một mùa Lễ Tạ Ơn tràn đầy hồng ân Chúa và Mẹ Maria.

Thay mặt Ban Chấp Hành Trung Ương con/em xin gởi đến quý Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá, quý HLV, và Huynh Trưởng Thư Thông Báo Sa Mạc Huấn Luyện Viên Trung Cấp, Sinai 25, với những chi tiết như sau:

Địa Điểm: TBD

Ngày Giờ: từ 02:00 PM Thứ Ba ngày 13 đến ngày 18 Tháng 8, năm 2019.

Lệ Phí: $250.00

Hạn Chót Ghi Danh: ngày 13 tháng 2 năm 2019. (Sẽ không nhận đơn ghi danh trễ).

Dính kèm trong email này là thư Thông Báo Tiến Anh và Đơn Xin Tham Dự Sa Mạc cùng với những điều kiện ghi danh. Xin Quý Thành Viên xem kỹ. Vì lợi ích của Đoàn, Liên Đoàn, Miền, và Phong Trào, BCHTU xin khuyến khích kêu gọi những HLV đạt đủ điều kiện, ghi danh và tham dự sa mạc này.

Thân ái trong Chúa Thánh Thể.

TM, BCHTU

Con/em,
Tr. Phêrô Lê Hùng Nam Phong
Tổng Thư Ký, Ban Chấp Hành Trung Ương
Secretary, National Executive Committee

Thong Bao Sa Mac Sinai 2019 N18-010
Don Tham Du Sa Mac Sinai XXV HLVTC 2019
VEYM-Participant-Agreement-Form Final ver 4.0