Sa Mạc Cấp 2 Ấu Nhi – Vươn Lên 38 (2A-239)

Kính thưa Quý Cha Tuyên Uý, Quý Thầy Sơ Trợ Uý và Quý Huynh Trưởng các cấp,

Được sự chấp thuận liên quan đến việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức Hoa Kỳ, xin được chính thức thông báo đến tất cả Quý Cha Tuyên Úy, Quý Thầy Sơ Trợ Uý và Quý Huynh Trưởng về Sa Mạc Cấp 2 Ấu Nhi – Vươn Lên 38 do Sa Mạc Trưởng Giuse Anrê Hoàng Văn Bính đệ trình sẽ được tổ chức như sau:

Địa Điểm:Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, 13055 SE County Road 4271, Kerens, TX 75144
Thời Gian:Từ 03 giờ PM Thứ Sáu, Ngày 1 Tháng 9 đến 11 giờ AM Thứ Hai, Ngày 4, Tháng 9, Năm 2023. Hạn chót nhận đơn: Ngày 25 tháng 7 Năm 2023.
Điều Kiện:19 tuổi trở lên (Phải đủ 19 tuổi trước ngày 1 tháng 9, 2023). Hiện còn đang sinh hoạt trong đoàn. Có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành Đoàn và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn. Trải qua 3 tháng chuẩn bị sa mạc. Đã có chứng chỉ cấp I ít nhất là 3 tháng.
Lệ Phí:$100. Xin đóng đủ khi nộp đơn ghi danh tham dự sa mạc.
Payment methods
1) Zelle or quickpay to [email protected],
2) Venmo @Hanh-Nguyen-133,
3) Paypal to: [email protected]
4) Check: St. Benedict League of Chapters. With memo: chaptername#registers,SMVL38. (Ex. KTVFWT#14,SMVL38)
*Chi phí sẽ không được hoàn trả lại sau ngày 25 tháng 7 năm 2023 nếu quý vị hủy bỏ.
Liên Lạc:Đơn tham dự và phiếu sức khoẻ xin quý SMS gửi riêng tại: https://url.veym.net/vuon-len-38-registration.

Vì lợi ích và tương lai của Phong Trào cũng như các Đoàn tại địa phương, Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức rất mong quý Cha Tuyên Uý, quý Thầy Sơ Trợ Uý và quý Trưởng cấp liên hệ cố gắng vận động và khuyến khích các em tham dự Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I. Chúng con kính mong quý Cha, quý Thầy Sơ và quý Trưởng thêm lời cầu nguyện cho Sa Mạc được thành công tốt đẹp trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể.