LDDMMC Tro Ta Training Camp – Huấn Luyện Trợ Tá Samaritano 81

Kính thưa Quý Cha Tuyên Úy và Quý Huynh Trưởng các cấp,
Được sự chấp thuận của Cha Tuyên Uý Liên Đoàn, liên quan đến việc huấn luyện và đào tạo Trợ Tá, nhằm mục đích nâng cao tinh thần học hỏi và đoàn kết. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn xin được chính thức thông báo đến Quý Cha và Quý Trưởng về Sa Mạc Huấn Luyện Trợ Tá‐ Samaritanô 81 sẽ được tổ chức tại:

Địa Điểm: TU VIỆN THÁNH CLÊMENTÊ HOFBAUER – DÒNG CHÚA CỨU THẾ HẢI NGOẠI 3417 W. Little York Rd. Houston, TX 77091

Thời Gian: 6PM Thứ Sáu, Ngày 5 Tháng 4 đến 2PM Chúa Nhật, Ngày 7 Tháng 4, Năm 2024

Điều Kiện: SM HL Trợ Tá: Là người Công Giáo, trên 30 tuổi và có lòng yêu mến các em. Hiện đang sinh hoạt và có giấy giới thiệu của Đoàn Trưởng và sự chấp thuận của Cha Tuyên Úy Đoàn.

Lệ Phí: $100. Hạn chót nhận đơn là ngày 10 tháng 3 năm 2024. Xin đóng lệ phí khi nộp đơn ghi danh tham dự Sa Mạc. We will not accept forms after March 10, 2024.
Chi Phiếu xin đề: LDDMMC (Memo: Samaritanô 81 – Tên Người Tham Dự – Tên Đoàn)

Liên Lạc:Các mẫu đơn xin gởi về:
Tr. Kathy Cao – https://url.veym.net/samaritano81reg Email: [email protected]


Ban Chấp Hành Liên Đoàn cũng xin giới thiệu Ban Điều Hành Sa Mạc được mời:

Tuyên Úy Sa Mạc: Lm. Tôma Hà Quốc Dũng, CSsR
Sa Mạc Trưởng: Tr. Đaminh Hoàng Công Thái Dương, HLVCC
Sa Mạc Phó: Tr. Giuse Phạm Thông Darren, HLVTC Candidate

Vì lợi ích chung và tương lai của các Đoàn, Ban Chấp Hành Liên Đoàn rất mong quý Cha Tuyên Úy và quý Đoàn Trưởng cố gắng vận động và khuyến khích các phụ huynh hoặc thành viên trong Đoàn tham dự Sa Mạc Huấn Luyện Trợ Tá. Chúng con kính mong Quý Cha và Quý Đoàn Trưởng giúp sức và cầu nguyện cho Sa Mạc được thành công tốt đẹp trong tình yêu Chúa Giêsu Thánh Thể.