Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ: Inê Đặng Thị Cương

Kính thưa quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huấn Luyện Viên, quý Huynh Trưởng cùng tất cả quý thành viên trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể- Liên Đoàn Biển Đức,  

Được tin bà của Lm Anthony Nguyễn Nam Việt – Bà Quả Phụ Andrê Nguyễn Huế, nhũ danh Inê Đặng Thị Cương, đã được Chúa gọi về, Liên Đoàn Biển Đức cùng thành kính chia buồn cùng Cha Việt và tang quyến.  Nguyện xin Thiên Chúa cho linh hồn Inê Đặng Thị Cương sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.

 Xin quý Cha Tuyên Uý và quý thành viên trong Liên Đoàn Biển Đức sắp xếp thời gian đến tham dự các giờ cầu nguyện và thánh lễ an táng để cầu nguyện cho Linh Hồn Inê. Xin xem cáo phó và chương trình tang lễ kèm theo: