Sa Mạc Cấp I – Phêrô 15 (CI 0250)

Kính Gửi: Quý Cha và Quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức Quý Cha và Quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Đoàn

Trích Yếu: V/v Sa Mạc Cấp I – Phêrô 15 (CI 0250)

Kính thưa Quý Cha Tuyên Uý, Quý Thầy Sơ Trợ Uý và Quý Huynh Trưởng các cấp,
Được sự chấp thuận liên quan đến việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức Hoa Kỳ, xin được chính thức thông báo đến tất cả Quý Cha Tuyên Úy, Quý Thầy Sơ Trợ Uý và Quý Huynh Trưởng về Sa Mạc Cấp I – Phêrô 15 do Sa Mạc Trưởng Maria Nguyễn Bạch Thanh Trang đệ trình sẽ được tổ chức như sau:

Địa Điểm: Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, 13055 SE County Road 4271, Kerens, TX 75144

Thời Gian: Từ 4:00 PM Thứ Năm Ngày 12 Tháng đến 12:00 PM Chúa Nhật Ngày 15 Tháng 3 Năm 2020. Hạn chót nhận đơn: Ngày 9 tháng 12 Năm 2019.

Điều Kiện: 18 tuổi trở lên (Phải đủ 18 tuổi trước ngày 11 tháng 3, 2020). Hiện còn đang sinh hoạt trong đoàn. Có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành Đoàn và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn. Trải qua 3 tháng chuẩn bị sa mạc.

Lệ Phí: $80. Xin đóng đủ khi nộp đơn ghi danh tham dự sa mạc. Payment methods:
1) Zelle or quickpay to [email protected],
2) Venmo @HanhNguyen-133,
3) Paypal to: [email protected]
4) Check: St. Benedict League of Chapters.
With memo: chaptername#registers,SMP15. (Ex. KTVFWT#14,SMP15)
*Chi phí sẽ không được hoàn trả lại sau ngày 9 tháng 12 năm 2019 nếu quý vị hủy bỏ.

Liên Lạc: Đơn tham dự và lệ phí xin gởi về:
Tr. Tiến Nguyễn
9114 Gibbons Creek Way, Cypress, TX 77433
Email: [email protected]

Vì lợi ích và tương lai của Phong Trào cũng như các Đoàn tại địa phương, Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức rất mong quý Cha Tuyên Uý, quý Thầy Sơ Trợ Uý và quý Trưởng cấp liên hệ cố gắng vận động và khuyến khích các em tham dự Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I. Chúng con kính mong quý Cha, quý Thầy Sơ và quý Trưởng thêm lời cầu nguyện cho Sa Mạc được thành công tốt đẹp trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Bình An và Hiệp Nhất trong Anh Cả Giuse,
Kiến Thị – T.M. BCH Liên Đoàn Biển Đức
LM Giuse Lê Thu – Tuyên Uý TNTT/VN/Liên Đoàn Biển Đức – Hoa Kỳ
Tr. Agnes Vũ Hà Chi – Liên Đoàn Trưởng TNTT/VN/LDBD – HK
Houston, ngày 17 tháng 10 năm 2019

Ghi Chú:
01 Bản Chính làm hồ sơ lưu tại Liên Đoàn.
02 Bản sao:
01 gửi cho các LM Tuyên Uý Liên Đoàn/Đoàn để “Kính Tường”
01 gửi cho Ban Chấp Hành các Đoàn trong Liên Đoàn Biển Đức để phổ biến