Sa Mạc Cấp I – Phêrô 16 (CI 0262B)

Kính thưa Quý Cha Tuyên Uý, Quý Thầy Sơ Trợ Uý và Quý Huynh Trưởng các cấp,

Được sự chấp thuận liên quan đến việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển
Đức Hoa Kỳ, xin được chính thức thông báo đến tất cả Quý Cha Tuyên Úy, Quý Thầy Sơ Trợ Uý và Quý Huynh Trưởng về
Sa Mạc Cấp I – Phêrô 16 do Sa Mạc Trưởng Antôn Nguyễn Đức Tiến đệ trình sẽ được tổ chức như sau:

Địa Điểm: Giáo Xứ Chánh Toà Thánh Tâm, 3214 N Lake Ave, Oklahoma City, OK 73118

Thời Gian: Từ 4:00 PM – 10:00 PM Thứ Sáu Ngày 19 Tháng 11,
8:00 AM – 10:00 PM Thứ Bảy, Ngày 20 Tháng 11, và
8:00 AM – 2:00 PM Chúa Nhật, Ngày 21 Tháng 11, 2021
Hạn chót nhận đơn: Ngày 12 tháng 10 Năm 2021.

Điều Kiện: 18 tuổi trở lên (Phải đủ 18 tuổi trước ngày 19 tháng 11, 2021). Hiện còn đang sinh hoạt trong
đoàn. Có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành Đoàn và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn. Trải
qua 3 tháng chuẩn bị sa mạc.

Lệ Phí: $80. Xin đóng đủ khi nộp đơn ghi danh tham dự sa mạc.
Payment methods
1) Zelle or quickpay to [email protected],
2) Venmo @Hanh-Nguyen-133,
3) Paypal to: [email protected]
4) Check: St. Benedict League of Chapters. With memo: chaptername#registers,SMP16. (Ex. KTVFWT#14,SMP16)
*Chi phí sẽ không được hoàn trả lại sau ngày 19 tháng 10 năm 2021 nếu quý vị hủy bỏ.

Liên Lạc: Đơn tham dự và phiếu sức khoẻ xin quý SMS gửi riêng tại: https://url.veym.net/LDBD-HLHT-P16
Mỗi SMS cần phải có giấy chứng nhận vắc-xin ngừa COVID19 hoạc xác nhân đi xét nghiệm
COVID19 trong vòng 3 ngày trước khi Sa Mạc bắt đầu.

Volunteers Sign-Up: https://url.veym.net/phero16-helper

Vì lợi ích và tương lai của Phong Trào cũng như các Đoàn tại địa phương, Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức rất mong
quý Cha Tuyên Uý, quý Thầy Sơ Trợ Uý và quý Trưởng cấp liên hệ cố gắng vận động và khuyến khích các em tham dự Sa
Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I. Chúng con kính mong quý Cha, quý Thầy Sơ và quý Trưởng thêm lời cầu nguyện
cho Sa Mạc được thành công tốt đẹp trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể.