Tĩnh Tâm Hội Đồng Liên Đoàn Biển Đức 2020

Kính Gửi: Quý Cha và Quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức Quý Cha, Quý Trưởng và Trợ Tá trong Ban Thường Vụ Đoàn

Trích Yếu: V/v Tĩnh Tâm Hội Đồng Liên Đoàn Biển Đức

Kính thưa quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng các cấp, Chiếu theo quyết định của các Đoàn về việc liên quan đến tổ chức Tĩnh Tâm Huynh Trưởng. Với mục đích tạo cơ hội họp mặt và sinh hoạt chung cho tất cả anh em Huynh Trưởng trong Hội Đồng Liên Đoàn Biển Đức, hầu liên kết tình huynh đệ và phát triển trong tinh thần phục vụ các em tại địa phương. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức, xin được chính thức thông báo đến tất cả quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng các cấp về Tĩnh Tâm Hội Đồng Liên Đoàn Biển Đức sẽ được tổ chức như sau:

Chủ Đề: “Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours.” (Mk 11:24)

Địa Điệm: Camp Copass 8200 McKinney St. Denton, TX 76208

Thời Gian: Từ 6:00 PM Thứ Sáu, Ngày 10 Tháng 1 đến 12:00 PM Chúa Nhật, Ngày 12 Tháng 1 Năm 2020

Lệ Phí: $50/người trước ngày 8 tháng 12 năm 2019 – Chi phí sẽ không được hoàn trả lại sau ngày 8 tháng 12 năm 2019 nếu quý vị hủy bỏ.

Tham Dự Viên: Quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, Huynh Trưởng trong Ban Chấp Hành Liên Đoàn và Quý Cha Tuyên Uý, 3 người đại diện trong Ban Thường Vụ Đoàn.

Ghi Danh: Scan and email registration forms to Tr. Jimmy Hà at [email protected] Payment methods 1) Zelle or quickpay to [email protected], 2) Venmo @HanhNguyen-133, 3) Paypal to: [email protected] 4) Check: St. Benedict League of Chapters. With memo: chaptername#registers,BTVRetreat. (Ex. KTVFWT#14,BTVRetreat) Hạn chọt nhận đơn: Ngày 8 Tháng 12, Năm 2019

*Both forms and fees should be sent on the same day. Mọi chi tiết nội dung về Tĩnh Tâm Hội Đồng Liên Đoàn Biển Đức sẽ được thông báo sau. Kính mong quý Cha Tuyên Uý, và quý Đoàn Trưởng khuyến khích và tạo điều kiện cho Anh Chị Em Huynh Trưởng/Trợ Tá trong Ban Thường Vụ Đoàn ghi danh về tham dự Tĩnh Tâm. Mọi chi tiết và xin góp ý kiến cho Chương Trình Tĩnh Tâm xin liên lạc trực tiếp về Trưởng Margarita Đặng Ánh Tuyết (email: [email protected])
Nguyện Xin Chúa Giêsu Thánh Thể, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Các Thánh Tử Đạo VN, luôn gìn giữ quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng. Xin quý vị dâng lời nguyện và cùng hợp tác với Ban Tổ Chức để Tĩnh Tâm được thành công và có nhiều kết quả tốt đệp.

Bình An và Hiệp Nhất trong Chúa Giêsu Thánh Thể.
Kiến Thị – Thay Mặt BCH – Liên Đoàn Biển Đức
LM Giuse Lê Thu – Tuyên Uý TNTT/VN/Liên Đoàn Biển Đức – Hoa Kỳ
Tr. Agnes Vũ Hà Chi – Liên Đoàn Trưởng TNTT/VN/LDBD – HK
Houston, Ngày 26 Tháng 10, Năm 2019

Ghi Chú:
01 Bản Chính làm hồ sơ lưu tại Liên Đoàn.
02 Bản sao:
-01 gửi cho các LM Tuyên Uý Liên Đoàn/Đoàn để “Kính Tường”
-01 gửi cho Ban Quản Trị các Đoàn trong Liên Đoàn Biển Đức