E-Learning

DayTime (CDT)Bài KhoáHLVVideo
Oct 198:00 PM9:30 PMPhương Pháp Soạn Bài và Dạy Khóa cho Ðoàn
Sinh (1.5 Tín Chỉ)
Video HLV Trang
Oct 218:00 PM9:00 PMCờ Hiệu, Nghiêm Tập Căn Bản (1 Tín Chỉ)Video HLV Khoa
Oct 268:00 PM9:00 PMKiến Thức Tông Quát Tâm Lý Trẻ (1 tín chỉ)Video HLV Hạnh
Oct 288:00 PM9:00 PMNghệ Thuật Làm Truởng Trực (Theory) (1 Tín Chỉ)Video HLV Jimmy
Nov 028:00 PM9:00 PMÝ Nghĩa Lửa Thiêng Thánh Thể (1 Tín Chỉ)Video HLV Nhật
Nov 048:00 PM9:00 PMMối Tương Quan Giữa HT với HT, HT với ĐS (1 Tín Chỉ)Video HLV Tân Uyên

E-learning Make Up last day: November 16th, 2021

E-Learning Classroom: https://url.VEYM.net/LDBD/meeting

Make-Up Assignment: https://www.liendoanbienduc.org/smp16/documents-upload/