E-Learning

Instructions to access E-Learning

Join the meeting: join.me/tnttliendoanbienduc
Conference ID:
914-920-190 #

To dial in by phone:
United States – Boston, MA
+1.857.444.6500

United States – Camden, DE
+1.302.202.5900

United States – Denver, CO
+1.720.650.5050

United States – Los Angeles, CA
+1.213.226.1066

United States – New York, NY
+1.646.307.1990

United States – Salt Lake City, UT
+1.801.448.0006

United States – San Francisco, CA
+1.415.594.5500

United States – Seattle, WA
+1.206.636.0011

United States – Tampa, FL
+1.813.769.0500

United States – Washington, DC
+1.202.602.1295

Schedule

DateTimeLessonHLV
January 197:00 PM –
8:00 PM
Hệ Thống Tổ Chức của Phông Trào (1 Tín Chỉ) HLVTC Antôn Nguyễn Đức Tiến
January 19 8:15 PM –
9:15 PM
Kiến Thức Tổng Quát Tâm Lý Đoàn Sinh Theo Tâm Lý 4 Ngành (1 Tín Chỉ) HLVTC Agnes Vũ Hà Chi
February 2 8:45 PM –
9:45 PM
Mối Tương Quan giữa HT-HT và Với HT-ÐS (1 tín chỉ) HLVSC Isave Nguyễn Tất Mỹ Hạnh
February 9 7:30 PM –
8:30 PM
Điểm Độc Đáo và Phương Pháp Giáo Dục của Phong Trào (1.5 Tín Chỉ) HLV TCDB Teresa Avila Nguyễn Phạm Anh Thư
February 16 7:30 PM –
8:30 PM
Ý Nghĩa Lửa Thiêng Thánh Thể (1 tín chỉ) HLVSC Giuse Trần Kelvin Nhật