Bài Tiền Sa Mạc

Cá Nhân (Individual Assignments):

A/ Phần Lý Thuyết (Theory):

 • 1) Đọc và suy niệm Thánh Kinh về đời sống Rao Giảng của Chúa Giêsu: (Read and Reflect of scripture on the ministry’s life of Jesus)
  • Phúc Âm Thánh Matthêu chương 4 – 25. (Matthew – Chapter 4 – 25)
  • Phúc Âm Thánh Gioan chương 1: 19 – 12:50. (John – Chapter 1:19 – 12:50)
 • 2) Kiến thức cần có trước khi nhập sa mạc: (Know and understand the following information prior to coming to training camp)
  • Ôn các bài khóa Cấp I
  • Đọc Nội Quy:
   • Chương 3 – Phân nhiệm tổng quát.
   • Chương 5 – Điều kiện bổ nhiệm Huynh Trưởng.
   • Chương 10 – Cầu Nguyện, Chúc Mừng và Chia Buồn.
    (Read & understand the By Laws, Chapters 3, 5, 10)
    https://www.veym.net/resources/files/NoiQuy2019.pdf
  • Nghi thức (2001): Chương 1 đến chương 6. (Read the Ceremony Manual from Chapter 1 to 6)
   https://www.veym.net/resources/ceremonymanual
  • Chuyên môn: Morse (có thể nhận và thổi với mức trung bình). Skills: Morse (can receive and send in the average)
  • Nút dây: 7 nút tông đồ và các nút nối cây. Knots: 7 knots of the apostle and lashing knot
  • Sinh hoạt: (Memorize the official VEYM songs and the following:)
   • Thuộc và thuần phục: Nghĩa Sĩ Ca, Cánh Đồng Truyền Giáo (đính kèm) Activities: Memorize all the main songs: Nghĩa Sĩ Ca, Cánh Đồng Truyền Giáo, (attached)
   • Chuẩn bị 1 bài hát sinh hoạt, 1 vũ điệu, 1 băng reo, 1 trò chơi Ngành Nghĩa để thực tập trong sa mạc. Prepare a song, a dance, a chant, a game for the Companion Division & practice at training camp.
 • 3) Đọc trước các bài khóa đính kèm và in sổ khóa để mang theo vào sa mạc. (Read the attached training camp lessons, print and bring your camp lessons to the training camp)

B/ Phần Thực Hành: (Practical Components)

 • 1)- Dựa vào một bài khóa đã được soạn sẵn của Phong Trào, sa mạc sinh cần soạn chi tiết bài khóa để dạy cho các em Nghĩa Sĩ (dùng với các trợ huấn cụ) trong vòng 15 phút. Sa mạc sinh được quyền lựa chọn bài khoá dưới đây (Choose a lesson from the official student curriculum and prepared a detailed written lesson plan for the Companions Branch to be presented at training camp within 15 minutes. Please bring your teaching tools to camp):
  • Log on https://www.veym.net/, go to “Resources”, go to “Curricula”, go to “Tiêu Chuẩn Tối Thiểu Cho Chương Trình Thăng Tiến” or https://drive.google.com/file/d/0B_R6O41YvUrWVzVEalVGd1RjanM/view
  • Choose from the following topics from the Companion curriculum to develop your lesson plan:
   • Bible / Thánh Kinh
   • Eucharist / Thánh Thể
   • VEYM / Phong Trào
   • Basic Knowledge / Chuyên Môn
  • Pick the one lesson that you like and start to work on it.
 • 2) Hành Trình Thiêng Liêng sẽ được email mỗi ngày bắt đầu từ ngày 20 đến ngày 28 Tháng 8 Năm 2019. Mỗi sa mạc sinh cần thực hiện chương trình này. The Spiritual Journey will be email daily starting August 20th to 28th, 2019. Each participant is required to complete.
 • 3) Hòa Giải với Thiên Chúa trước khi vào Sa Mạc. Do Reconciliation before entering the training camp.
  • Thời hạn: Deadline
   • 1. Bài khóa soạn phải gửi cho HLV Antôn Nguyễn Đức Tiến: [email protected] và mentor của đội trước ngày 25 tháng 8 năm 2019. Please email your written of lesson plan to HLV Tiến & HLV mentor before August 25th, 2019. If you have questions contact HLV Tiến.
   • 2. Bó Hoa Thiêng sẽ nộp vào chiều Thứ Sáu ngày 31 tháng 8 năm 2019 khi nhập Sa Mạc. Spiritual Bouquet is due in Sa Mac, Friday August 30th at check in time.
   • Mọi sự trễ nãi sẽ không được cứu xét. No exceptions for any delays.

Phần Đội: (Group Assignments)

A/ Phần Lý Thuyết (Theory):

 • Mỗi đội soạn (tổng cộng 4 bài): (Each group please prepare the following assignments. Please contact the person in charge of each assignment for more details.)
  • 1. Soạn Chương Trình Thăng Tiến Ngành Nghĩa Ngắn Hạn ba (3) tháng và gửi về cho HLV Đặng Ánh Tuyết: [email protected] (Prepare a 3 months short term student curriculum for the Companions Division)
  • 2. Soạn mẫu họp chi đoàn Ngành Nghĩa và gửi về cho HLV Đặng Ánh Tuyết: [email protected] (Prepare a sample sub-division meeting plan for the Companions Division)
  • 3. Soạn Chương Trình Sa Mạc Huấn Luyện Tông Đồ Đội Trưởng Đội Phó Ngành Nghĩa tại Đoàn và gửi về cho HLV Hoàng Văn Bính: [email protected] (Prepare a schedule for Team Leader Training Camp for the Companions Division)
  • 4. Soạn một chương trình Lửa Thiêng Thánh Thể cho đoàn và gửi về cho HLV Hoàng Văn Bính: [email protected] (Prepare an Eucharistic Camp Fire Night for your Chapter)
  • Tất cả bài soạn của đội cần gửi trước Thứ Hai ngày 26 tháng 8 năm 2019 cho các HLV được chỉ định. (All the above assignments need to be emailed to the appropriate HLV by Monday, August 26th, 2019)

B/ Phần Thực Hành: (Practical Components)

 • 1- Bó Hoa Thiêng (Spiritual Bouquet):
  • Soạn 2 mẫu Bó Hoa Thiêng cho Ngành Nghĩa và gửi về cho HLV Cecilia Phan Thảo Hương: [email protected] (Please send 2 Spiritual Bouquet sample(s) for Companions division to HLV Thảo Hương)
   • Cấp 1 – Đội Jêricô
   • Cấp 2 – Đội Cana
   • Cấp 3 – Đội Naim, Đội Damas
 • 2- Phụng Vụ Trong Sa Mạc (Liturgy in the training camp)
  • Mỗi đội chuẩn bị lãnh nhận Lời Chúa trong vòng 15 phút trước mỗi giờ ăn với đội của mình trong sa mạc như sau: (Xin xem mẫu lãnh nhận Lời Chúa đính kèm). Xin gửi về cho HLV Têrêsa Avila Nguyễn Thị Ngọc Phượng [email protected] trước Thứ Hai ngày 26 tháng 8 năm 2019 (Each team please prepare a 15 minutes sharing the Words of God before meals and send it to HLV Têrêsa Avila Nguyễn Thị Ngọc Phượng. Please see the sample attached. This is due by Monday, August 26th, 2019)
   • Saturday lunch – Theme: Prayer/ Cầu Nguyện Đội Damas
   • Saturday dinner – Theme: The Eucharist / Thánh Thể Đội Naim
   • Sunday lunch – Theme: Sacrifice / Hy Sinh Đội Cana
   • Sunday dinner – Theme: Discipleship / Tông Đồ Đội Jêricô
  • Thánh Lễ (Mass): Xin mỗi đội cử người cho những nhiệm vụ như sau.
   • Thánh Lễ Thứ Bảy (Saturday Mass)
    • Bài Đọc 1(First Reading): Đội Jêricô
    • Đáp Ca (Responsorial Psalm): Đội Cana
    • Lời Nguyện Giáo Dân (Prayer of the Faithful): Đội Naim
   • Thánh Lễ Chúa Nhật (Sunday Mass)
    • Bài Đọc 1 (First Reading): Đội Damas
    • Đáp Ca (Responsorial Psalm): Đội Naim
    • Bài Đọc 2 (Second Reading): Đội Cana
    • Dâng Khăn (presentation of VEYM neckerchiefs): mỗi đội cử ra bốn người (4 people from each team)
   • Thánh Lễ Thứ Hai
    • Bài Đọc 1(First Reading): Đội Jêricô
    • Đáp Ca (Responsorial Psalm) : Đội Damas
    • Lời Nguyện Giáo Dân (Prayer of the Faithful): Đội Cana
   • *Mọi thắc mắc về Thánh Lễ trong sa mạc xin liên lạc với HLV Têrêsa Avila Nguyễn Thị Ngọc Phượng [email protected] (If you have any questions about preparing for the mass in the camp please contact HLV Têrêsa Avila Nguyễn Thị Ngọc Phượng.)
 • 3- Cổng Đội: Đội cần chuẩn bị vật liệu để làm cổng và đồ trang trí cho cổng đội tại sa mạc.
  • Thủ Công Sa Mạc: Đội cần chuẩn bị vật liệu để làm bàn ăn cho đội tại sa mạc.
 • 4- Chuẩn Bị Đêm Đuốc Thiêng Dân Tộc Việt Nam (Lịch Sử Việt Nam): (Preparing the Vietnamese’s history on Saturday Night)
  • Để chuẩn bị cho Đêm Đuốc Thiêng Dân Tộc Việt trong Sa Mạc Vươn Lên 36 gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp và đạt được mục đích giúp các nghĩa sĩ nhớ về lịch sử Việt Nam của mình. Đêm Đuốc Thiêng Dân Tộc Việt là đêm nhắc nhở chúng ta nhớ về lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam qua các câu chuyện lịch sử đấu tranh gìn giữ bờ cỏi nước Việt Nam để các em được giáo dục một đời sống biết ơn các tiền nhân đã mở mang bờ cỏi và cũng để các em noi theo gương anh hùng của các tiền nhân đã hy sinh gìn giữ đất nước Việt Nam. Các SMS cần lưu ý một số các nguyên tắc căn bản trong Đêm Đuốc Thiêng Dân Tộc Việt và chuẩn bị các phần sau đây:
  • A. Nguyên Tắc Guidelines:
   • 1) Dùng mọi phương tiện để đem các em về cội nguồn dân tộc Việt Nam. Cũng như dựa theo câu chuyện dân gian, cổ tích, dân ca của người Việt Nam mà đưa ra các bài học trong mọi sinh hoạt của các em. Use various cultural resources to guide the Seedlings to learn about our Vietnam roots and traditions.
   • 2) Có thể dùng bất cứ hình thức nào như: ca, vũ, nhạc, kịch, dân ca, hò để có thể diễn tả được những gì đội mình muốn người coi hiểu được và rút tỉa ra được bài học giá trị cho đời sống của người Việt Nam. May use various methods like singing, dancing, music, skits, folksongs to present the lesson/moral of the story.
   • 3) Hoá trang theo ý nghĩa và diễn tiến của tiết mục đội trình diễn. Không nên để một người đọc cốt truyện ở ngoài rồi mọi người khác chỉ phụ diễn. Wear appropriate costume attires and props. Please do not have one person read the story and the rest of the team just enact the skit.
   • 4) Các tiết mục trình diễn trong thời gian tối đa là 15 phút. Maximum presentation time is 15 minutes.
   • 5) Cả đội cần tham gia chung. Entired team participation is required.
   • 6) Chuẩn bị một bài hát hoặc băng reo sau kịch. Please prepare a song or a chant to sing after your presentation.
  • B. Thực Hành
   • Khung cảnh “Đêm Đuốc Thiêng Dân Tộc Việt” trong các các bài học lịch sử Việt Nam và các câu chuyện đấu tranh gìn giữ bờ cỏi của người Việt Nam với dòng lịch sử dựng nước, truyền thống đấu tranh của người Việt Nam. Các tiết mục trong Đêm Đuốc Thiêng Dân Tộc Việt được đề nghị và gợi ý như sau:
   • 1) Ban Điều Hành Sa Mạc: Nghi Thức Tế Tổ Hùng Vương
   • 2) Đội Naim: Nhạc Cảnh: Con Rồng Cháu Tiên.
   • 3) Đội Jêricô: Vũ Khúc: Đêm Mê Linh (Hai Bà Trưng)
   • 4) Đội Cana: Nhạc Cảnh: Hội Nghị Diên Hồng
   • 5) Đội Damas: Vũ Khúc: Tuổi Trẻ VN
   • Chú ý: Mọi chi tiết về Đêm Đuốc Thiêng Dân Tộc Việt xin liên lạc với HLV Giuse Đinh Dức Vương Email: [email protected]
  • C. Hóa Trang cần mang theo (Things to bring):
   • 1. Đội Jericô: Trang Phục Miền Bắc (Nam áo dài khăn đống – Nữ áo tứ thân và nón quai thao)
   • 2. Đội Naim: Trang Phục Miền Trung (Nam áo dài đen – Nữ áo dài và nón lá)
   • 3. Đội Damas: Trang Phục Miền Nam (Nam và Nữ áo bà ba có khăn choàng cổ)
   • 4. Đội Cana: Trang Phục Miền Bắc, Trung, Nam và Dân Tộc
 • 5- Chuẩn Bị Lửa Thiêng Thánh Thể: (Preparing for the Eucharistic Camp Fire Night – Sunday Night)
  • Để chuẩn bị cho buổi Lửa Thiêng Thánh Thể trong Sa Mạc Vươn Lên 36 gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp và đạt được mục đích giáo dục về cả hai phương diện Tự Nhiên và Siêu Nhiên. Các SMS cần lưu ý một số các nguyên tắc căn bản trong Lửa Thiêng Thánh Thể và chuẩn bị các phần sau đây: The preparation for the Eucharistic camp fire night is to achieve the purpose of education in both natural and supernatural aspects. The participant should be noted of some of the basic principles and prepare the following:
  • A. Nguyên Tắc (Guidelines):
   • 1) Dùng các phương tiện Tự Nhiên để đem vào giáo dục Siêu Nhiên. Cũng như dựa theo nền tảng của Thánh Kinh trong đời sống Siêu Nhiên mà đưa ra được các bài học trong môi trường sống Tự Nhiên của con người hiện nay. Use all the physical techniques and materials to help you understand about our spiritual life and apply in our daily life such as learning or using a Bible passage everyday/week.
   • 2) Có thể dùng bất cứ hình thức nào như: Ca, vũ, nhạc, kịch để có thể diễn tả được những gì mà mình muốn người coi hiểu được và rút tỉa ra được bài học giá trị cho đời sống hiện tại dựa theo đoạn Thánh Kinh đó. You can use songs, dances, music and skits to explain the message/valuable lesson in which you want the audience to undertand through the Bible passage.
   • 3) Hoá trang theo ý nghĩa và diễn tiến của tiết mục mình trình diễn Bring all the costumes and props needed for your performance, and your costumes need to go with the theme of your performance.
   • 4) Không nên để một người đọc cốt truyện ở ngoài rồi bên trong thì trình diễn Avoid letting one person read the story and have the rest of the team simply act the story out.
   • 5) Các tiết mục trình diễn trong thời gian tối đa là 15 phút. Maximum time for each performance is 15 minutes.
   • 6) Cả đội cùng tham gia The whole team is required to participate.
   • 7) Chuẩn bị một bài hát hoặc băng reo sau kịch Prepare a chant or a song to sing after your skit.
   • 8) Không được thay đổi Thánh Kinh, giỡn cợt. Hoá trang như các nhân vật thời đó. Please do not change the meaning, do not make inappropriate jokes, or make fun of any BIBLE passage/story. Costumes need to reflect the charaters at the time period of the story.
  • B. Thực Hành – Bible passage/story that each team will need to prepare for the Eucharistic Camp Fire Night
  • Dựa vào cuộc đời Rao Giảng của Chúa Giêsu trong Phúc Âm chương 4 – 25 của Thánh Mathêu và chương 4 – 12 của Thánh Gioan với mẫu người lý tưởng là Chúa Giêsu Rao Giảng. Các tiết mục trong LTTT được đề nghị và gợi ý như sau:
   • 1) Đội Jericô: Chúa Giê-su chịu cám dỗ (Matthêu 4: 1 – 11) – The Temptation of Jesus (Matthew 4:1 – 11)
   • 2) Đội Damas: Bắt đầu rao giảng từ miền Ga-li-lê (Matthêu 4: 12 – 25) – The Beginning of the Galilean Ministry (Matthew 4: 12 – 25)
   • 3) Đội Cana: Người phụ Nữ Sa-ma-ri (Gioan 4: 1 – 42) – The Samaritan Woman. (John 4:1 – 42)
   • 4) Đội Naim: Chúa Giê-su hoá bánh ra nhiều (Matthêu 14: 13 – 36) – Multiplication of the Loaves .(Matthew 14: 13 – 36)
   • Chú ý: Mọi chi tiết về Đêm Lửa Thiêng Thánh Thể xin liên lạc với HLV Giuse Nguyễn Đình Bảo Email: [email protected]

*English translation
*Important announcement / submission deadlines