Sa Mạc Cấp II Ngành Nghĩa Sĩ – Vươn Lên 36 (2N 0133)

General Info

Địa Điểm: Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, 13055 SE County Road 4271, Kerens, TX 75144

Thời Gian: Từ 5:00 PM Thứ Sáu Ngày 30 Tháng 8 đến 12:00 PM Thứ Hai Ngày 02 Tháng 9 Năm 2019.

Ban Điều Hành:

Tuyên Uý Sa Mạc: LM Cha Đaminh Phạm Ngọc Thảo, CSsR
Sa Mạc Trưởng: Tr. Giuse Anrê Hoàng văn Bính
Sa Mạc Phó: Tr. Magarita Đặng Ánh Tuyết
Tổng Trực: Tr. Giuse Hà Văn Jimmy

Ban Tổ Chức:

Trưởng Ban Tổ Chức:HLV Agnes Vũ Hà Chi
Ban Ghi Danh:Tr. Elizabeth Mai Nhi
Tr. Teresa Trần Minh Alison
Tr. Cecilia Huỳnh Lâm Hồng
Ban Y Tế:HLV Agnes Vũ Hà Chi
Tr. Clara Nguyễn Anna Lena
Ban Ẩm Thực:Trợ Tá Đoàn Emmanuel
Ban Kỹ Thuật:Tr. Antôn Lưu Gia Hưng Alex
Tr. Anrê Nguyễn Andy
Ban Nghiếp Ảnh/Quay Phim:Tr. Phêrô Nguyễn Huy Peter
Tr. Martinô Phạm Nhật
Ban Vệ Sinh:Tr. Anthony Ninh Đoàn Jonathan
Tr. Antôn Lưu Gia Hưng Alex
Tr. Teresa Trần Minh Alison
Tr. Cecilia Huỳnh Lâm Hồng
Tr. Maria Đinh Xuân Thị Thuy
Ban Trực (Đêm):Tr. Giuse Nguyễn Thành
Tr. Anrê Nguyễn Andy
Tr. Maria Teresa Nguyễn Mộng Diệp Catherine
Tr. Clara Nguyễn Angela

Ban Huấn Luyện:

Sơ Anna Pauline Phạm Khánh Vân, O.P. HLV Anna Nguyễn Thanh Tâm
HLV Vincêntê Bùi Nguyễn Minh Duy Henry, SCJ HLV Magarita Đặng Ánh Tuyết
HLV Giuse Anre Hoàng Văn BínhHLV Giuse Phạm Canh Dần
HLV Phêrô Saviô Trần Bảo Sơn HLV Giuse Nguyễn Đình Bảo
HLV Giuse Đinh Đức Vương HLV Cecilia Phan Thảo Hương
HLV Giuse Trần Kelvin Nhật HLV Agnes Vũ Hà Chi
HLV Giuse Nguyễn Đức Tiến HLV Maria Nguyễn Bạch Thanh Trang
HLV Cêcilia Phan Thảo Hương HLV Giuse Đặng Minh Cảnh
HLV Isave Nguyễn Tất Mỹ Hạnh HLV Têrêsa Avila Nguyễn Thị Ngọc Phượng
HLV Giuse Nguyễn Lâm Denny HLV Giuse Hà Văn Jimmy
DTHLV Giuse Nguyễn HoàngDTHLV Têrêsa Trần Thị Cẩm Truyền Dorothy
Ban Phụng Vụ: Sơ Anna Pauline Phạm Khánh Vân, O.P.
HLV Têrêsa Avila Nguyễn Thị Ngọc Phượng
DTHLV Giuse Nguyễn Hoàng
DTHLV Têrêsa Trần Thị Cẩm Truyền
Tr. Têrêsa Nguyễn Thương Jenny
Tr. Phaolô Phan Minh Tú
Ban Lửa Thiêng:
HLV Phêrô Saviô Trần Bảo Sơn
HLV Giuse Nguyễn Đình Bảo
Ban Đuốc Thiêng:HLV Giuse Đinh Đức Vương
HLV Giuse Phạm Canh Dần
HLV Phêrô Saviô Trần Bảo Sơn
Tr. Têrêsa Nguyễn Thương Jenny
Tr. Phaolô Phan Minh Tú
Tr. Cecilia Trần Mai Vi Emily
Ban Hành Trình Đức Tin: HLV Giuse Nguyễn Lâm Denny
Tr. Têrêsa Trần Hoài Yến Ly
Tr. Antôn Lưu Gia Hưng Alex
Tr. Maria Đinh Xuân Thị Thuy
Tr. Clara Nguyễn Anna Lena
Tr. Cecilia Trần Mai Vi Emily
Đêm Tâm Tình: HLV Agnes Vũ Hà Chi

Cố Vấn Đội – Mentors

Đội Jêricô DTHLV Têrêsa Trần Thị Cẩm Truyền
Đội Cana HLV Têrêsa Avila Nguyễn Thị Ngọc Phượng
Đội Naim HLV Giuse Nguyễn Lâm Denny
Đội Damas DTHLV Giuse Nguyễn Hoàng

Hướng Dẫn Viên Đội – Group Guide

Đội Jêricô Tr. Giuse Nguyễn Hoàng Chức
Đội Cana Tr. Elizabeth Mai Hà Nhi
Đội Naim Tr. Giuse Hà Văn Long
Đội Damas Tr. Gioan Baotixita Đinh Johnny

Cánh Đồng Truyền Giáo – Mission Field

Hát (Sing): Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán: Lúa chín đầy đồng, mà thiếu thợ gặt. Chúa hãy ban nhiều thợ biết nhiệt tình, Để Nước Chúa rộng lan khắp nơi, Xin Chúa ban cho đoàn chúng con nên, Tông đồ nhiệt thành mở Nước Chúa Trời.

Mẫu Chia Sẽ Lời Chúa Trước Bửa Ăn Trong Sa Mạc:
(Example for Sharing the Word of God before each meal in the camp):

 1. Đọc Kinh Truyền Tin (Đính Kèm Trong Sổ Tay Sa Mạc Sinh)
  The Angelus Prayer (enclosed in student handbook)
 2. Đọc Kinh Thánh – Read the Bible
 3. Chia sẽ lời Chúa – Sharing the Word of God
 4. Cầu Nguyện theo Đội – Prayer by team
 5. Đọc Kinh Lạy Cha – The Our Father Prayer
 6. Rước Lễ Thiêng Liêng: “Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa, Xin Chúa ngự vào Tâm Hồn con và ở lại với con luôn mãi. Amen
  Receive the spiritual communion: “Lord, Jesus Christ, I love you. Please enter my soul and stay forever. Amen.”
 7. Hát Kinh trước bửa ăn: “Nguyện xin, nguyện xin ……….”
  Sing the prayer before meal: “Nguyen Xin, Nguyen xin…”

Links: