VEYM Heroes Initiative 2019-2020

Với mục đích của Phong Trào là đào tạo và giúp thanh thiếu niên trở thành những người Kitô Hữu hoàn hảo (spiritual) và là những công nhân tốt có phần xây dựng xã hội (natural), song song với Chiến Dịch Sống Ngày Thánh Thể Toàn Quốc (spiritual initiative), Ban Chấp Hành Trung Ương xin gởi đến quý Liên Đoàn Trưởng our first VEYM Heroes Initiative (natural initiative). Qua công việc này, Phong Trào khuyến khích các Đoàn đáp lời mời để trở thành tông đồ và những nhà truyền giáo giúp mọi người có hội gặp gỡ Chúa qua những công việc bái ái và tông đồ.  

In alignment with our mission to be good Catholics and contributing citizens in building a better society, the National Executive Committee is thrilled to launch the VEYM Heroes Initiative. This project aims to mobilize and empower VEYM Chapters across the country to answer the call of discipleship and journey beyond their parish walls to help the marginalized encounter Christ through charitable and apostolic works.