E-Learning

Schedule

Giờ / NgàyKhoáLink
7:00 pm CST.
8/13/2023
Soạn và Ðiều Hành Lửa Thiêng Thánh Thểhttps://url.veym.net/vl38-elearning-1
8:00 pm CST.
8/13/2023
Giao Tế với Phụ Huynhhttps://url.veym.net/vl38-elearning-1
9:00pm CST.
8/13/2023
Tâm Lý và các Vấn Đề ở Tuối Ấu Nhihttps://url.veym.net/vl38-elearning-1
7:00 pm CST.
8/20/2023
Hành Chánh Ngành (Ðội, Chi Ðoàn và Ngành)https://url.veym.net/vl38-elearning-2
8:00 pm CST.
8/20/2023
Bó Hoa Thiêng cho Ngành Ấu và Những Phương Thức Giúp các Em Thực Hiệnhttps://url.veym.net/vl38-elearning-2

Session 1 – August 13, 2023

NOTE: The LTTT Team Plan needs to be submitted to Tr. Nhat by August 20.


Session 2 – August 20, 2023

NOTE: Chi Hanh’s lesson assignment is due August 25.


Make Up

If you were unable to attend an E-Learning session, the make up is as follows: