E-Learning

Instructions to access E-Learning

Liên Đoàn Biển Đức is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: VL 37   E- Learning Lesson
Time: Aug 14, 2022 07:00 PM Central Time(US and Canada)
        Every week on Sun, 4 occurrence(s)
        Aug 14, 2022 07:00 PM
        Aug 21, 2022 07:00 PM
        Aug 28, 2022 07:00 PM
        Sep 4, 2022 07:00 PM
Please download and import the following iCalendar (.ics) files to your calendar system.
Weekly: https://us02web.zoom.us/meeting/tZYudOCvrjsoE9Tl2-Y6BEoqVaH3ceBtB_rW/ics?icsToken=98tyKuGqrTgjHdSVshCHRpwQA4jCXe3ziGJBj_ppkE2oOnZxRwznAONqYbF6Mszy

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82339700290?pwd=MUQvK0VPS0hDeXJsWWxmUXY2L0VlUT09

Meeting ID: 823 3970 0290
Passcode: 100815
One tap mobile
+13462487799,,82339700290# US (Houston)
+16699006833,,82339700290# US (San Jose)

Dial by your location
        +1 346 248 7799 US (Houston)
        +1 669 900 6833 US (San Jose)
        +1 719 359 4580 US
        +1 253 215 8782 US (Tacoma)
        +1 669 444 9171 US
        +1 929 205 6099 US (New York)
        +1 301 715 8592 US (Washington DC)
        +1 309 205 3325 US
        +1 312 626 6799 US (Chicago)
        +1 386 347 5053 US
        +1 564 217 2000 US
        +1 646 931 3860 US
Meeting ID: 823 3970 0290
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kd6IGbplh0

Schedule

DateTimeLessonHLV
Sunday, August 147:00PM – 8:00PMSoạn và Ðiều Hành Lửa Thiêng Thánh Thể (1 Tin Chỉ)HLV Giuse Trần Kelvin Nhật
Email: [email protected]
8:00PM – 9:30PMSoạn Chương Trình Thăng Tiến Dài Hạn & Ngắn Hạn Ngành Hiệp Sĩ (1.5 Tín Chỉ)HLV Têrêsa Avila Nguyễn Tất Mỹ Hạnh
Email: [email protected]
Sunday, August 217:00PM – 8:00PMSoạn và Thực Tập Họp Đội Hiệp Sĩ (1 Tín Chỉ)HLV Teresa Nguyễn Phạm Anh Thư
8:00PM – 9:00PMPhương Pháp Hàng Đội & Huấn Luyện Tông Đồ ĐT/ĐP Hiệp Sĩ (1 Tín Chỉ)HLV Martin de Porres Nguyễn Steven (LĐNS)
Sunday, August 287:00PM – 8:00PMTổ Chức Chiến Dịch Thi Đua cho Ngành Hiệp Sĩ (1 Tín Chỉ)HLV Giuse Nguyễn Lâm Denny
8:00PM – 9:30PMBó Hoa Thiêng và Tâm Hồn Nhật Ký cho Hiệp Sĩ (1.5 Tín Chỉ)HLV Trần Thị Cẩm Truyền Dorothy