Services

Pellentesque tincidunt tristique neque, eget venenatis enim gravida quis. Fusce at egestas libero. Cras convallis egestas ullamcorper suspens.
Filming Services
Filming Services

Aenean non accumsan ante. Duis et risus accumsan sem tempus porta nec sit amet estsed ut euismod.

Digital Marketing
Digital Marketing

Vivamus luctus maximus vestibulum. Donec et enim vitae tellus auctor menean leo diamfeugiat nulla sed.

Visual Effects
Visual Effects

Praesent commodo pharetra. Fusce fermentum anteac met interdum elementum arculectus lacinia nonsa.

Filming Services
Faucibus Lectus

Aenean non accumsan ante. Duis et risus accumsan sem tempus porta nec sit amet estsed ut euismod.

Digital Marketing
Integer Curabitur

Vivamus luctus maximus vestibulum. Donec et enim vitae tellus auctor menean leo diamfeugiat nulla sed.

Visual Effects
Commodo Convallis

Praesent commodo pharetra. Fusce fermentum anteac met interdum elementum arculectus lacinia nonsa.

01.

Pricing

Basic

$40

 • Lorem ipsum dolor
 • Purus semper eget
 • Lorem ipsum dolor
 • Purus semper ege
 • Tellusha habitasse
Silver

$50

 • Lorem ipsum dolor
 • Purus semper eget
 • Tellusha habitasse
 • Lorem ipsum dolor
 • Purus semper ege
Gold

$60

 • Lorem ipsum dolor
 • Purus semper eget
 • Elementum integer
 • Tellusha habitasse
 • Lorem ipsum dolor
Diamond

$70

 • Lorem ipsum dolor
 • Purus semper eget
 • Elementum integer
 • Tellusha habitasse
 • Lorem ipsum dolor

02.

30% DISCOUNT

Donec et enim vitae tellus auctor menean leo diamfeugiat nulla sed. consequat venenatis est. Praesent commodo consequat pharetra.

03.

News

Sa Mạc Cấp II Ngành Hiệp Sĩ – Vươn Lên 37 (2H 025)

Kính thưa Quý Cha Tuyên Uý, Quý Thầy Sơ Trợ Uý và Quý Huynh Trưởng các cấp,

Được sự chấp thuận liên quan đến việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức Hoa Kỳ, xin được chính thức thông báo đến tất cả Quý Cha Tuyên Úy, Quý Thầy Sơ Trợ Uý và Quý Huynh Trưởng về Sa Mạc Cấp II Ngành Hiệp Sĩ – Vươn Lên 37 do Sa Mạc Trưởng Maria Nguyễn Bạch Thanh Trang đệ trình sẽ được tổ chức như sau:

Địa Điểm:Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, 13055 SE County Road 4271, Kerens, TX 75144
Thời Gian:Từ 5:00 PM Thứ Sáu Ngày 02 Tháng 9 đến 12:00 PM Thứ Hai Ngày 05 Tháng 9 Năm 2022.
Hạn chót nhận đơn: Ngày 26 tháng 07 Năm 2022.
Điều Kiện:20 tuổi trở lên. Đã có Chứng Chỉ Cấp I ít nhất là 3 Tháng. Hiện còn đang sinh hoạt trong đoàn. Có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành Đoàn và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn. Trải qua 3 tháng chuẩn bị sa mạc.
Lệ Phí:$100. Xin đóng đủ khi nộp đơn ghi danh tham dự sa mạc.
Payment methods
1) Zelle or quickpay to [email protected],
2) Venmo @Hanh-Nguyen-133,
3) Paypal to: [email protected]
4) Check: St. Benedict League of Chapters. With memo: chaptername#registers,SMVL37. (Ex. KTVFWT#14,SMVL37)
*Chi phí sẽ không được hoàn trả lại sau ngày 01 tháng 08 năm 2022 nếu quý vị hủy bỏ.
Liên Lạc: Đơn tham dự và lệ phí xin scan và email về:
Tr. Tiến Nguyễn:
9114 Gibbons Creek Way, Cypress, TX 77433
Email: [email protected]

Vì lợi ích và tương lai của Phong Trào cũng như các Đoàn tại địa phương, Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức rất mong quý Cha Tuyên Uý, quý Thầy Sơ Trợ Uý và quý Trưởng cấp liên hệ cố gắng vận động và khuyến khích các em tham dự Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp II Ngành Hiệp Sĩ. Chúng con kính mong quý Cha, quý Thầy Sơ và quý Trưởng thêm lời cầu nguyện cho Sa Mạc được thành công tốt đẹp trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể.

View Post

Đại Hội Nghĩa Hiệp Liên Đoàn Biển Đức Kỳ 1 – 2022

Kính thưa quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng các cấp,

Chiếu theo quyết định của các Đoàn về việc liên quan đến tổ chức Đại Hội Nghĩa Hiệp. Với mục đích tạo cơ hội họp mặt và sinh hoạt chung cho tất cả các em Nghĩa Sĩ và Hiệp Sĩ trong Liên Đoàn Biển Đức, hầu liên kết tình huynh đệ và phát triển trong tinh thần phục vụ các em tại địa phương. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức, xin được chính thức thông báo đến tất cả quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng các cấp về Đại Hội Nghĩa Hiệp Liên Đoàn Biển Đức kỳ I sẽ được tổ chức như sau:

Chủ Đề: Faith in Action – “For just as a body without a spirit is dead,
so also faith without works is dead.” James 2:26
Địa Điệm:Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm
13055 SE County Road 4271, Kerens, TX 75144
Thời Gian:Từ 3:00 PM Thứ Năm, Ngày 28 Tháng 7 đến 2:00 PM Chúa Nhật, Ngày 31 Tháng 7 Năm 2022
Lệ Phí: $135/người trước ngày 1 tháng 7 năm 2022 ($150 nếu ghi danh trễ)
Hạn chọt nhận đơn: Ngày 15 Tháng 7, Năm 2022
Tham Dự Viên:Quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá và phụ huynh, Huynh Trưởng, Hiệp Sĩ Trưởng
Thành, Hiệp Sĩ dưới 18 tưởi, và các em Nghĩa Sĩ. (Thêm chi tiết vào đơn đã đính kèm).
Ghi Danh:Mọi chi tiết về ghi danh cho Đại Hội, xin xem đơn đã đính kèm.

Mọi chi tiết nội dung về Đại Hội Nghĩa Hiệp Liên Đoàn Biển Đức I sẽ được thông báo sau. Kính mong quý Cha Tuyên Uý, và quý Đoàn Trưởng khuyến khích và tạo điều kiện cho các em Nghĩa Sĩ và Hiệp Sĩ ghi danh về tham dự Đại Hội. Mọi chi tiết và xin góp ý kiến cho Chương Trình Đại Hội xin liên lạc trực tiếp về Trưởng Margarita Đặng Ánh Tuyết (email: [email protected])

Nguyện Xin Chúa Giêsu Thánh Thể, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, luôn gìn giữ quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng. Xin quý vị dâng lời nguyện và cùng hợp tác với Ban Tổ Chức để Đại Hội được thành công và có nhiều kết quả tốt đệp.

DHNH 2022 Sports Participation

 

View Post