Sa Mạc Trợ Tá – Samaritanô 73 (TT0073)

Kính thưa Quý Cha Tuyên Uý, Quý Thầy Sơ Trợ Uý và Quý Huynh Trưởng các cấp,

Được sự chấp thuận liên quan đến việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Trợ Tá. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức Hoa Kỳ, xin được chính thức thông báo đến tất cả Quý Cha Tuyên Úy, Quý Thầy Sơ Trợ Uý và Quý Huynh Trưởng về Sa Mạc Trợ Tá – Samaritanô 73 do Sa Mạc Trưởng Giuse Phạm Canh Dần đệ trình sẽ được tổ chức như sau:

Địa Điểm:GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 14603 Santa Gertrudis St, San Antonio, TX 78217
Thời Gian:Từ 5:30 PM Thứ Sáu Ngày 29 Tháng 4 đến 1:00 PM Chúa Nhật Ngày 1 Tháng 5 Năm 2022
Hạn chót nhận đơn: Ngày 28 tháng 3 Năm 2022
Điều Kiện: Là người Công Giáo, trên 30 tuổi, và có lòng yêu mến các em. Có giấy giới thiệu của Ban Chấp
Hành Đoàn và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn.
Lệ Phí: $75. Xin đóng đủ khi nộp đơn ghi danh tham dự sa mạc.
Payment methods
1) Zelle or quickpay to [email protected],
2) Venmo @HanhNguyen-133,
3) Paypal to: [email protected]
4) Check: St. Benedict League of Chapters. With memo: name(s),chaptername#registers,SM-S73.(Ex. John Le, KTVFWT#1,SM-S73)
Liên Lạc:Đơn tham dự và phiếu sức khoẻ xin quý SMS gửi tại:
Tr. Tiến Nguyễn
9114 Gibbons Creek Way, Cypress, TX 77433
Email: [email protected]

Vì lợi ích và tương lai của Phong Trào cũng như các Đoàn tại địa phương, Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức rất mong quý Cha Tuyên Uý, quý Thầy Sơ Trợ Uý và quý Trưởng cấp liên hệ cố gắng vận động và khuyến khích các phụ huynh tham dự Sa Mạc Huấn Luyện Trợ Tá. Chúng con kính mong quý Cha, quý Thầy Sơ và quý Trưởng thêm lời cầu nguyện cho Sa Mạc được thành công tốt đẹp trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể.