Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I – Phêrô 14

Kính Chào quý Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá, và Quý Huynh Trưởng các cấp:

Kính chúc quý Cha, Quý Trợ Úy, Trợ Tá, Quý Huynh Trưởng một Mùa Giáng Sinh đầy ơn lành và bình an của Chúa Hài Đồng.

Thay mặt Ban Chấp Hành Miền con/em xin gởi đến quý Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá, và Huynh Trưởng các cấp Thư Thông Báo Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I, Phêrô 14 với những chi tiết như sau:

Địa Điểm: Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, Kerens, Texas

Ngày Giờ: 4pm Ngày 14 đến 1pm Ngày 17 Tháng 3, 2019.

Lệ Phí: $80.00

Hạn Chót Ghi Danh: ngày 23 tháng 1 năm 2019. (Sẽ không nhận đơn ghi danh trễ).

Dính kèm trong email này là thư Thông Báo, Liability Waiver, và Đơn Ghi Danh. Xin Quý Thành Viên xem kỹ. Vì lợi ích của Đoàn, Liên Đoàn, Miền, và Phong Trào, BCHMN xin khuyến khích kêu gọi những ai đạt đủ điều kiện ghi danh và tham dự sa mạc này.

Cộng thêm khi ghi danh, xin giúp BTC điền thông tin trong trang web này để giúp có được thông tin chính xác hơn.

Phero 14 Participant Registration e-File

Please complete this form accurately. Name and DOB information must match government issued ID.

Thân ái trong Chúa Thánh Thể.

TM, BCHMN

Con/em,

Tr. Kelvin Nhật

Phero 14 – Don Ghi Danh
Thong Bao Phero 14
VEYM-Participant-Agreement-Form