Lent in Reverse 40-Day Spiritual Journey

Kính gửi quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý BCH Liên Đoàn, quý BCH Đoàn, quý HT, cùng các em Đoàn Sinh các cấp, 

Cùng với quý Cha Tuyên Uý, các ban ngành cấp Trung Ương, BCHTU chúng con xin gửi lời chào bình an và ơn lành của Chúa Thánh Thể đến với toàn thể quý thành viên.  

Để chuẩn bị cho mùa Chay Thánh năm nay, thay mặt BCHTU, con xin gửi thư thông báo và tài liệu hướng dẫn quý thành viên chuẩn bị và sống Hành Trình Thiêng Liêng 40 Ngày Chay Thánh một cách sống động và thiết thực hơn. 

Kính mong quý Cha Tuyên Uý cùng quý thành viên tham gia, hưởng ứng, và quảng bá chiến dịch Mùa Chay đến với tất cả các thành viên tại đia phương. 

Cầu chúc quý Cha Tuyên Uý cùng quý thành viên một Mùa Chay Thánh đầy ân sủng Chúa.  

In Christ,

Teresa Ngô Ngọc Hiếu
Tổng Thư Ký