Đại Hội Huynh Trưởng Liên Đoàn Biển Đức I

Kính thưa quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng các cấp, Chiếu theo quyết định của các Đoàn về việc liên quan đến tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng. Với mục đích tạo cơ hội họp mặt và sinh hoạt chung cho tất cả anh em Huynh Trưởng trong Liên Đoàn Biển Đức I, hầu liên kết tình huynh đệ và phát triển trong tinh thần phục vụ các em tại địa phương. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức, xin được chính thức thông báo đến tất cả quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng các cấp về Đại Hội Huynh Trưởng Liên Đoàn Biển Đức kỳ I sẽ được tổ chức:

Chủ Đề: “Love one another as I have loved you” – John 13:34

Địa Điệm: Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm
13055 SE County Road 4271
Kerens, TX 75144

Thời Gian: Từ 3:00 PM Thứ Sáu, Ngày 12 Tháng 7
đến 1:00 PM Chúa Nhật, Ngày 14 Tháng 7 Năm 2019

Lệ Phí: $50/người trước ngày 10 tháng 6 năm 2019 ($60 nếu ghi danh trễ)
Chi Phiếu xin đề: Vietnamese Eucharistic Youth Movement.
Hạn chọt nhận đơn: Ngày 1 Tháng 7, Năm 2019

Tham Dự Viên: Quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, Huynh Trưởng và Huynh Trưởng tập sự sẽ được thăng cấp trong Đại Hội. 

Ghi Danh: Scan and email registration forms to Tr. Hạnh Nguyễn at [email protected]
Payment methods :
1) Zelle or quickpay to [email protected],
2) Venmo @Hanh-Nguyen-133,
3) Cash App $KingSimba117,
4) Paypal to: [email protected]
With memo: chaptername#registers. (Ex. KitovuaFwt14)
* Both forms and fees should be sent on the same day.

Kiến Thị,
LM Giuse Lê Thu
Tuyên Uý Liên Đoàn

Tr. Agnes Vũ Hà Chi
Liên Đoàn Trưởng


Web Submission:
Thông Báo DHHT LDBD 1 2019
Online Registration Form: https://forms.gle/hvfSxsP7Pox65hSq6
VEYM Waiver, Release, & Reference Form: https://bit.ly/2VCBbvB
Benedictine Monastery Liability Waiver Form: https://bit.ly/2IkJJ7v

OR

Email Submission:
Thông Báo DHHT LDBD 1 2019
Online Registration Form: Đơn Ghi Danh – DHHT 2019 
VEYM Waiver, Release, & Reference Form: VEYM Release Form – DHHT 2019
Benedictine Monastery Liability Waiver Form: Benedictine Monastery – release of liability waiver


Submit ALL forms:
https://bit.ly/2Vz8PlY