Đại Hội Nghĩa Hiệp Miền Nam Hoa Kỳ 2017

Chúng con xin đại điện cho Ban Tổ Chức ĐHNH gởi lời chào thân thương trong Chúa Giêsu Thánh Thể đến quí vị. Qua các buổi họp của Ban Tổ Chức ĐHNH và được sự chấp thuận của Ban Chấp Hành Miền Nam, chúng con xin thông báo sau đây:

 1. Chủ Đề: “Do not fear, for I am with you” – Isaiah 41:10
 2. Chi tiết của ĐHNH:Thời Gian: Từ 5:00 PM ngày 29 tháng 06 đến 1:00 PM ngày 02 tháng 07 năm 2017 Địa Điểm: Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang | 12320 Old Foltin Rd, Houston, TX 77086Lệ Phí: $80.00 cho một dự viên
  $100 cho một dự viên, sau ngày 31 tháng 05 năm 2017 Không nhận đơn ghi danh sau ngày 13 tháng 06 năm 2017
 3. Để cho chương trình ĐHNH 2017 đạt được kết quả tốt đẹp, Ban Tổ Chức tha thiết mời gọi quí Đoàn hợp tác và chuẩn bị các việc trong Đại Hội (Đính Kèm).
 4. Chuẩn Bị Tại Nhà:
  1. Chúng ta cùng nhau làm việc cầu nguyện cho ĐHNH Miền Nam Hoa Kỳ 2017 được kết quả như Thánh Ý Chúa qua việc thực hành bó Hoa Thiêng và dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể.
  2. Xin các Đoàn khuyến khích các em Hiệp Sĩ/Nghĩa Sĩ tham gia thi thố tài năng của nhóm qua việc thực hiện các nhóm Praise & Worship và Lunch Entertainment (Văn nghệ bỏ túi).
  3. Nhằm mục đích an toàn trong suốt thời gian Đại Hội. Xin quí Trưởng phổ biến Nội Qui Đại Hội và trách nhiệm của các em cũng như của Huynh Trưởng trước khi đến Đại Hội. Sẽ gữi cho các Đoàn vào những ngày tới.

Ban Tổ Chức tha thiết kêu gọi Quí Đoàn khuyến khích các em Hiệp Sĩ/Nghĩa Sĩ về tham dự thật đông đủ. Điều đó nói lên sự Hiệp Nhất của mỗi người chúng ta trong tình yêu Chúa Giêsu Thánh Thể. Mọi thắt mắc và góp ý xin liên lạc với Ban Tổ Chức:

Tr. Hạnh Nguyễn: [email protected] 817-999-3095
Tr. Trường Đỗ: [email protected] 832-359-1088
Tr. Lâm Trần: [email protected] 832-259-3549

Mong sao tất cả chúng ta hãy hiệp nhất với nhau để vinh danh Chúa Giêsu Thánh Thể và mưu ích cho Giáo Hội. Nhất là tạo một bầu khí lành mạnh và phát triển cho các em Hiệp Sĩ/Nghĩa Sĩ. Để sau này các em sẽ tiếp nối con đường mà các đàn anh, đàn chị đã và đang gầy dựng Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam một ngày một vững mạnh hơn. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể thủ lãnh tối cao của Phong Trào TNTT luôn ban mọi ơn lành cho Quí Trưởng và gia đình.

Bình An và Hiệp Nhất trong Anh Cả Giêsu.

Hiệp Thỉnh.

Houston, ngày 16 tháng 02 năm 2017. TM. Ban Tổ Chức.

LM Tôma Hà Quốc Dũng CSsR
Tuyên Úy TNTT/VN/Miền Nam/Hoa Kỳ

Tr. Phêrô Trần Lâm
Trưởng Ban Tổ Chức

Letter – Thong Bao DHNH 2017
Form 1 – Don Ghi Danh DHNH 2017
Form 2 – Personal Health
Form 3 – VAP

Rules for Logo/Video