Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp II – Ngành Ấu

Thông Báo
Kính Gửi:             Quý Cha và Quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Miền Nam
                                Quý Cha và Quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Liên Đoàn
                                Quý Cha và Quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Đoàn
 
Trích Yếu: V/v Sa Mạc Cấp II Ngành Ấu – Vươn Lên 34 (2A-230)
 
Kính thưa Quý Cha Tuyên Úy và Quý Huynh Trưởng,
 
Được sự chấp thuận của Linh Mục Tuyên Úy Miền Nam liên quan đến việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng. Nay Ban Chấp Hành Miền Nam Hoa Kỳ, xin được chính thức thông báo đến tất cả Quý Cha Tuyên Úy và Quý Huynh Trưởng về Sa Mạc Cấp II – Ngành Ấu sẽ được tổ chức như sau:
 
Địa Điểm:  Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, 13055 SE County Road 4271, Kerens, TX 75144
 Thời Gian: Từ 4:00 PM Thứ Sáu Ngày 1 Tháng 9 đến 12:00 PM Thứ Hai Ngày 4 Tháng 9 Năm 2017.
Điều Kiện:     19 tuổi trở lên. (Phải đủ 19 tuổi trước ngày 1 tháng 9, 2017). + Đã có Chứng Chỉ Cấp 1 ít nhất là 3 tháng + hiện còn đang sinh hoạt trong đoàn. + Có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành Đoàn và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn.
Lệ Phí:    $80. Xin đóng đủ khi nộp đơn ghi danh tham dự sa mạc.
                                           Chi phiếu Xin Ghi:     
                                      Vietnamese Eucharistic Youth Society
 
Liên Lạc:    Đơn tham dự và lệ phí xin gởi về: 
Tr. Cecilia Phan Thảo Hương – 2125 David Drive. Fort Worth, TX 76111
 
Vì lợi ích và tương lai của Phong Trào cũng như các Đoàn tại địa phương, Ban Chấp Hành Miền Nam rất mong quý Cha Tuyên Uý và quý Trưởng cấp liên hệ cố gắng vận động và khuyến khích các trưởng tham dự Sa Mạc  Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp II. Chúng con  kính mong quý Cha và quý Trưởng thêm lời cầu nguyện cho Sa Mạc được thành công tốt đẹp trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể.
 
T.M.BCHMN
Tr. Kelvin Nhật
CT-MN

Đại Hội Nghĩa Hiệp Miền Nam Hoa Kỳ 2017

Chúng con xin đại điện cho Ban Tổ Chức ĐHNH gởi lời chào thân thương trong Chúa Giêsu Thánh Thể đến quí vị. Qua các buổi họp của Ban Tổ Chức ĐHNH và được sự chấp thuận của Ban Chấp Hành Miền Nam, chúng con xin thông báo sau đây:

 1. Chủ Đề: “Do not fear, for I am with you” – Isaiah 41:10
 2. Chi tiết của ĐHNH:Thời Gian: Từ 5:00 PM ngày 29 tháng 06 đến 1:00 PM ngày 02 tháng 07 năm 2017 Địa Điểm: Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang | 12320 Old Foltin Rd, Houston, TX 77086Lệ Phí: $80.00 cho một dự viên
  $100 cho một dự viên, sau ngày 31 tháng 05 năm 2017 Không nhận đơn ghi danh sau ngày 13 tháng 06 năm 2017
 3. Để cho chương trình ĐHNH 2017 đạt được kết quả tốt đẹp, Ban Tổ Chức tha thiết mời gọi quí Đoàn hợp tác và chuẩn bị các việc trong Đại Hội (Đính Kèm).
 4. Chuẩn Bị Tại Nhà:
  1. Chúng ta cùng nhau làm việc cầu nguyện cho ĐHNH Miền Nam Hoa Kỳ 2017 được kết quả như Thánh Ý Chúa qua việc thực hành bó Hoa Thiêng và dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể.
  2. Xin các Đoàn khuyến khích các em Hiệp Sĩ/Nghĩa Sĩ tham gia thi thố tài năng của nhóm qua việc thực hiện các nhóm Praise & Worship và Lunch Entertainment (Văn nghệ bỏ túi).
  3. Nhằm mục đích an toàn trong suốt thời gian Đại Hội. Xin quí Trưởng phổ biến Nội Qui Đại Hội và trách nhiệm của các em cũng như của Huynh Trưởng trước khi đến Đại Hội. Sẽ gữi cho các Đoàn vào những ngày tới.

Ban Tổ Chức tha thiết kêu gọi Quí Đoàn khuyến khích các em Hiệp Sĩ/Nghĩa Sĩ về tham dự thật đông đủ. Điều đó nói lên sự Hiệp Nhất của mỗi người chúng ta trong tình yêu Chúa Giêsu Thánh Thể. Mọi thắt mắc và góp ý xin liên lạc với Ban Tổ Chức:

Tr. Hạnh Nguyễn: TNTT117@gmail.com 817-999-3095
Tr. Trường Đỗ: TruongDo82@gmail.com 832-359-1088
Tr. Lâm Trần: LamTran213@gmail.com 832-259-3549

Mong sao tất cả chúng ta hãy hiệp nhất với nhau để vinh danh Chúa Giêsu Thánh Thể và mưu ích cho Giáo Hội. Nhất là tạo một bầu khí lành mạnh và phát triển cho các em Hiệp Sĩ/Nghĩa Sĩ. Để sau này các em sẽ tiếp nối con đường mà các đàn anh, đàn chị đã và đang gầy dựng Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam một ngày một vững mạnh hơn. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể thủ lãnh tối cao của Phong Trào TNTT luôn ban mọi ơn lành cho Quí Trưởng và gia đình.

Bình An và Hiệp Nhất trong Anh Cả Giêsu.

Hiệp Thỉnh.

Houston, ngày 16 tháng 02 năm 2017. TM. Ban Tổ Chức.

LM Tôma Hà Quốc Dũng CSsR
Tuyên Úy TNTT/VN/Miền Nam/Hoa Kỳ

Tr. Phêrô Trần Lâm
Trưởng Ban Tổ Chức

Letter – Thong Bao DHNH 2017
Form 1 – Don Ghi Danh DHNH 2017
Form 2 – Personal Health
Form 3 – VAP

Rules for Logo/Video

Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I – Dấn Thân 14

Thông Báo

Kính gửi: Quý Cha và Quý Trưởng Ban Chấp Hành Miền Nam

                   Quý Cha và Quý Trưởng Ban Chấp Hành Liên Đoàn

                   Quý Cha và Quý Trưởng Ban Chấp Hành Đoàn

Trích Yếu: V/V Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 1, Dấn Thân 14 (CI 0207)

Kính thưa Quý Cha Tuyên Úy và Quý Huynh Trưởng.

Được sự chấp thuận của Cha Tuyên Uý Liên Đoàn Đức Mẹ Mân Côi, Linh Mục Giuse Lê Thu.  Liên quan đến việc huấn luyện và đào tạo Huynh Trưởng Cấp 1, nhằm mục đích nâng cao tinh thần học hỏi và đoàn kết. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Đức Mẹ Mân Côi xin được chính thức thông báo đến Quý Cha và Quý Trưởng về Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 1 – Dấn Thân 14 sẽ được tổ chức tại:

Địa Đìểm:    Tu Hội Tận Hiến 20303 Kermier Road. Waller TX, 77484

Thời Gian:   4 PM Thứ Năm, Ngày 10th Tháng 3 đến 12 PM Chúa Nhật, Ngày 13th Tháng 3 Năm 2016.

Điều Kiện:   18 Tuổi trở lên. (Phải đủ 18 tuổi trước ngày 1st tháng 3, 2016). Hiện còn đang sinh hoạt và có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành Đoàn và sự chấp thuận của Cha Tuyên Úy Đoàn.

Lệ Phí:          $80. Hạn Chót ngày 4th  tháng 1 năm 2016. Xin đòng đủ khi nộp đơn ghi danh, tham dự Sa Mạc. Chi Phiếu xin đề: Vietnamese Eucharistic Youth Movement – VEYM

Lưu Ý:           Sẽ không nhận đơn qua email hoặc sau ngày 4 tháng 1, 2016.

Liên Lạc:      Đơn tham dự và lệ phí xin gởi về.

                         Tr. Giuse Đinh Đức Vương – 11122 Oakcenter Dr.  Houston TX 77072

                           Email: Aussiedream2000@hotmail.com      

Vì lợi ích chung và tương lai của các Đoàn, Ban Chấp Hành LĐĐMMC rất mong quý Cha Tuyên Úy và quý Đoàn Trưởng cố gắng vận động và khuyến khích các em tham dự Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 1. Chúng con kính mong Quý Cha và Quý ĐoànTrưởng giúp sức và cầu nguyện cho Sa Mạc được thành công tốt đẹp trong tình yêu Chúa Giêsu Thánh Thể.

Bình An và Hiệp Nhất Trong Anh Cả Giêsu,                                 Houston, Ngày 11 Tháng 9 Năm 2015

Kiến Thị                                                                                                 T.M BCH LĐĐMMC                           

Giuse Lê Thu                                                                                         Tr. Phêrô Võ Đức Khánh

Tuyên Úy                                                                                                Liên Đoàn Trưởng

PT/TNTT/MN/HK – LĐĐMMC                                                        PT/TNTT/MN/HK – LĐĐMMC


Thư Thông Báo Sa Mạc HLHT  Cap 1, 2016

Registration Form

Personal Health Form

Voluntary Form (Eng)   

Voluntary form – viet

Refund Policy Form

 

Đại Hội Thánh Thể Miền Nam Hoa Kỳ: Kỳ Thứ 3

Miền Nam

KẾT QUẢ XỔ SỐ – ĐẠI HỘI THÁNH THỂ KỲ III

RAFFLE WINNING TICKETS

 

**- 10 Consolation Prizes / 10 Lô An Ủi : ($100 gift card):  00347, 15180, 16254, 14113, 06278, 06658, 14653, 05928, 08834, 15784.

 **- 3rd Prize / Hạng Ba : (Galaxy Note phone):  07875

 **- 2nd Prize / Hạng Nhì: ($1000 Cruise Credit):  00176

 **- Grand Prize / Lô Đọc Đắc : (MacBook laptop): 07922

Nếu bạn muốn nhận giải thưởng của bạn xin vui lòng liên lạc/If you would like to claim your prize please contact:

Tr. Têrêsa Lê Thanh Phương Thủy
guide_me2u@yahoo.com – Phone: 469-583-0122

Hạn chót nhận giãi thưởng là ngày 15 tháng 8 năm 2013.
The deadline to claim your prize: August 15, 2013.