September Reflection on the Sorrows of Mary

Today, September the 15th, if it’s not a Sunday, we would have celebrated the Feast of Our Lady of Sorrows. Normally when we talk about the saints, we talk of their triumphant victories and the miracles they have performed. The saints seem to us like super humans and we forget that they are ordinary human beings like us. What we are going through with our daily and spiritual life, they went through the same. As a matter of fact, most of the saints suffered much more than us. For example, the Blessed Virgin Mary, whom we are reflecting on her sorrows this September. There are seven sorrows that the Church listed for us to meditate but her pain is beyond our comprehension. The Church even give her a title, Our Lady of Sorrows. Let us visit the seven listed sorrows and pray with her.

  1. The Prophecy of Simeon: (Lk 2:34-35 ‘You see this child: he is destined for the fall and for the rising of many in Israel, destined to be a sign that is rejected – and a sword will pierce your own soul too – so that the secret thoughts of many may be laid bare’)

Reflection: Mary was deepely in pain when she heard the prophecy that Jesus, her Divine Son, is going to suffer greatly. She was so hurt like a sword pierced through her heart.

Prayer: Let us pray for the many parents who are suffering and deeply hurt when seeing their children suffer.

  • The flight into Egypt: (Mt 2:13-14 ‘Get up, take the child…and escape into Egypt…because Herod intends to search for the child and do away with him…So Joseph got up, and taking the child and his mother with him, left that night for Egypt…’)

Reflection: Right after giving birth to the Savior of the world in the stable, the Holy Family have to flee to a foreign land.

Prayer: Let us pray for the many people who are being displaced from their homes because of many disaster, violence, and poverty.

  • The loss of the Child Jesus in the temple: (Lk 2:43-45 ‘When they were on their way home…the boy Jesus stayed behind in Jerusalem, without his parents knowing it. They assumed he was with the caravan, and it was only after a day’s journey that they went to look for him among their relations…When they failed to find him they went back to Jerusalem looking for him everywhere’)

Reflection: Being seperated from her Son was so painful that it could take her life, if God did not give her enough strength to endure it. Through the three days looking for her lost child, Mary shared the three days of Jesus’ death.

Prayer: Let us pray for all the parents and children who have been suffereing of having lost their child or parent either through physical or emotional separation.

  • The meeting of Jesus and Mary on the Way of the Cross: (Lk 23:27 ‘Large numbers of people followed him, and of women too, who mourned and lamented for him’)

Reflection: Let us reflect on the moment that Mary saw her Son, Jesus, half dead carrying the heavy cross with the crown of thorn to be crucified.

Prayer: Let us pray for the people who are going through a tough time knowing their love ones are about to depart from this world.

  • The Crucifixion: (Jn 19:18, 25-27 ‘They crucified Him. Near the cross of Jesus stood his mother and his mother’s sister, Mary the wife of Clopas, and Mary of Magdala…Jesus said to his mother, “Woman, this is your son.” Then to the disciple he said: “This is your mother”’)

Reflection: Let us reflect on the excruciating pain of Mary witnessing her Son being crucified and died on the cross. 

Prayer: Let us pray for those who are affected by the lost their love ones.

  • The taking down of the Body of Jesus from the Cross: (Mk 15:43, 46 ‘Joseph of Arimathaea, a prominent member of the Council…boldly went to Pilate and asked for the body of Jesus. Joseph took Jesus down from the cross, wrapped him in the shroud and laid him in a tomb which had been hewn out of the rock.’)

Reflection: Let us reflect on the pain of Mary of having to bury her own Son.

Prayer: Let us pray for those who are at their rock bottom period of their lives.

  • The burial of Jesus: (Jn 19:41-42 ‘At the place where he had been crucified there was a garden, and in this garden a new tomb in which no one had yet been buried…they laid Jesus there.’)

Reflection: Let us reflect on the pain that Mary had letting go of her Son for burial.  


Prayer: Let us pray for those who are suffering from the past wounds.

Those are the seven sorrows of Mary and we know that the number seven is a perfect number, which mean that her pain is enormous that it cannot be described in words. The saints, even our Blessed Mother, have gone through great trials of this life with their constant trust in God. Now,  they are rewarded with the crown of victory. Let us remember that we too have the grace of God in every single moment of our journey. May we too one day, after passing through all our trials with the grace of God, be crowned also. Amen!

-written by Fr. JBA Steven S Tran, CSsR

Sa Mạc Cấp II Ngành Nghĩa Sĩ – Vươn Lên 36 – Volunteer

Thân Chào Quí Trưởng…

Thật là một niềm vui báo tin và thân mời quý trưởng góp một bàn tay với Ban Điều Hành Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp II Ngành Nghĩa – Vươn Lên 36.

Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp II Ngành Nghĩa – Vươn Lên 36 sẽ được tổ chức tại Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm từ 5 giờ chiều ngày 30 Tháng 8 đến 12 giờ trưa gày 02 Tháng 9 Năm 2019.

Chúng tôi hy vọng quý trưởng xắp xếp được thời giờ của quí trưởng để giúp một bàn tay của quý trưởng vào Ban Điều Hành Sa Mạc Huấn Luyện Vươn Lên 36.

Vì số trưởng giúp Sa Mạc có giới hạn, xin quí trưởng vui lòng điền các đơn đính kèm và gửi về Tổng Trực (Tr. Giuse Hà Văn Jimmy – Email: jimmy.v.ha@veym.net)  trước ngày 29 tháng 7 năm 2019.  

It is our pleasure to invite you to help the Directors Committee Vuon Len 36.

The Youth-Leader Level II Companion Vuon Len 36 will be conducted at Benedictine Monastery of Thien Tam on August 30, 2019 thru September 02, 2019.

We hope you can arrange your schedule to help the Directors Committee Vuon Len 36.

Please fill out the attached form and submit it to Tong Truc (Tr. Giuse Hà Văn Jimmy – Email: jimmy.v.ha@veym.net) before July 29, 2019 to reserve your spot since the assistance is limited.

Mong gặp quý trưởng tại Vươn Lên 36,
TACBN
T.M Ban Điều Hành Sa Mạc Vươn Lên 36
Tr. Giuse Anrê Hoàng văn Bính
SMT Vươn Lên 36

Sa Mạc Cấp II Ngành Nghĩa Sĩ – Vươn Lên 36

Kính thưa Quý Cha Tuyên Uý, Quý Thầy Sơ Trợ Uý và Quý Huynh Trưởng các cấp,


Được sự chấp thuận liên quan đến việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức Hoa Kỳ, xin được chính thức thông báo đến tất cả Quý Cha Tuyên Úy, Quý Thầy Sơ Trợ Uý và Quý Huynh Trưởng về Sa Mạc Cấp II Ngành Nghĩa Sĩ – Vươn Lên 36 sẽ được tổ chức như sau:

Địa Điểm: Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, 13055 SE County Road 4271, Kerens, TX 75144

Thời Gian: Từ 5:00 PM Thứ Sáu Ngày 30 Tháng 8 đến 12:00 PM Thứ Hai Ngày 02 Tháng 9 Năm 2019.

Hạn chót nhận đơn: Ngày 31 tháng 06 Năm 2019.

Điều Kiện: 20 tuổi trở lên. Đã có Chứng Chỉ Cấp I ít nhất là 3 Tháng. Hiện còn đang sinh hoạt trong đoàn. Có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành Đoàn và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn. Trải qua 3 tháng chuẩn bị sa mạc.

Lệ Phí: $80. Xin đóng đủ khi nộp đơn ghi danh tham dự sa mạc.
Payment methods
1) Zelle or quickpay to tntt117@gmail.com,
2) Venmo @Hanh-Nguyen-133,
3) Cash App $KingSimba117,
4) Paypal to: xhanh117x@gmail.com
With memo: chaptername#registers,SMVL36. (Ex. KTVFWT#14,SMVL36)

Liên Lạc: Đơn tham dự và lệ phí xin gởi về:
Tr. Tiến Nguyễn: 9114 Gibbons Creek Way, Cypress, TX 77433
Email: tony.t.nguyen@veym.net

Vì lợi ích và tương lai của Phong Trào cũng như các Đoàn tại địa phương, Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức rất mong quý Cha Tuyên Uý, quý Thầy Sơ Trợ Uý và quý Trưởng cấp liên hệ cố gắng vận động và khuyến khích các em tham dự Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp II Ngành Nghĩa Sĩ. Chúng con kính mong quý Cha, quý Thầy Sơ và quý Trưởng thêm lời cầu nguyện cho Sa Mạc được thành công tốt đẹp trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Đại Hội Huynh Trưởng Liên Đoàn Biển Đức I

Kính thưa quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng các cấp, Chiếu theo quyết định của các Đoàn về việc liên quan đến tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng. Với mục đích tạo cơ hội họp mặt và sinh hoạt chung cho tất cả anh em Huynh Trưởng trong Liên Đoàn Biển Đức I, hầu liên kết tình huynh đệ và phát triển trong tinh thần phục vụ các em tại địa phương. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức, xin được chính thức thông báo đến tất cả quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng các cấp về Đại Hội Huynh Trưởng Liên Đoàn Biển Đức kỳ I sẽ được tổ chức:

Chủ Đề: “Love one another as I have loved you” – John 13:34

Địa Điệm: Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm
13055 SE County Road 4271
Kerens, TX 75144

Thời Gian: Từ 3:00 PM Thứ Sáu, Ngày 12 Tháng 7
đến 1:00 PM Chúa Nhật, Ngày 14 Tháng 7 Năm 2019

Lệ Phí: $50/người trước ngày 10 tháng 6 năm 2019 ($60 nếu ghi danh trễ)
Chi Phiếu xin đề: Vietnamese Eucharistic Youth Movement.
Hạn chọt nhận đơn: Ngày 1 Tháng 7, Năm 2019

Tham Dự Viên: Quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, Huynh Trưởng và Huynh Trưởng tập sự sẽ được thăng cấp trong Đại Hội. 

Ghi Danh: Scan and email registration forms to Tr. Hạnh Nguyễn at Tntt117@gmail.com
Payment methods :
1) Zelle or quickpay to tntt117@gmail.com,
2) Venmo @Hanh-Nguyen-133,
3) Cash App $KingSimba117,
4) Paypal to: xhanh117x@gmail.com
With memo: chaptername#registers. (Ex. KitovuaFwt14)
* Both forms and fees should be sent on the same day.

Kiến Thị,
LM Giuse Lê Thu
Tuyên Uý Liên Đoàn

Tr. Agnes Vũ Hà Chi
Liên Đoàn Trưởng


Web Submission:
Thông Báo DHHT LDBD 1 2019
Online Registration Form: https://forms.gle/hvfSxsP7Pox65hSq6
VEYM Waiver, Release, & Reference Form: https://bit.ly/2VCBbvB
Benedictine Monastery Liability Waiver Form: https://bit.ly/2IkJJ7v

OR

Email Submission:
Thông Báo DHHT LDBD 1 2019
Online Registration Form: Đơn Ghi Danh – DHHT 2019 
VEYM Waiver, Release, & Reference Form: VEYM Release Form – DHHT 2019
Benedictine Monastery Liability Waiver Form: Benedictine Monastery – release of liability waiver


Submit ALL forms:
https://bit.ly/2Vz8PlY

VEYM Heroes Initiative 2019-2020

Với mục đích của Phong Trào là đào tạo và giúp thanh thiếu niên trở thành những người Kitô Hữu hoàn hảo (spiritual) và là những công nhân tốt có phần xây dựng xã hội (natural), song song với Chiến Dịch Sống Ngày Thánh Thể Toàn Quốc (spiritual initiative), Ban Chấp Hành Trung Ương xin gởi đến quý Liên Đoàn Trưởng our first VEYM Heroes Initiative (natural initiative). Qua công việc này, Phong Trào khuyến khích các Đoàn đáp lời mời để trở thành tông đồ và những nhà truyền giáo giúp mọi người có hội gặp gỡ Chúa qua những công việc bái ái và tông đồ.  

In alignment with our mission to be good Catholics and contributing citizens in building a better society, the National Executive Committee is thrilled to launch the VEYM Heroes Initiative. This project aims to mobilize and empower VEYM Chapters across the country to answer the call of discipleship and journey beyond their parish walls to help the marginalized encounter Christ through charitable and apostolic works.