VEYM Heroes Initiative 2019-2020

Với mục đích của Phong Trào là đào tạo và giúp thanh thiếu niên trở thành những người Kitô Hữu hoàn hảo (spiritual) và là những công nhân tốt có phần xây dựng xã hội (natural), song song với Chiến Dịch Sống Ngày Thánh Thể Toàn Quốc (spiritual initiative), Ban Chấp Hành Trung Ương xin gởi đến quý Liên Đoàn Trưởng our first VEYM Heroes Initiative (natural initiative). Qua công việc này, Phong Trào khuyến khích các Đoàn đáp lời mời để trở thành tông đồ và những nhà truyền giáo giúp mọi người có hội gặp gỡ Chúa qua những công việc bái ái và tông đồ.  

In alignment with our mission to be good Catholics and contributing citizens in building a better society, the National Executive Committee is thrilled to launch the VEYM Heroes Initiative. This project aims to mobilize and empower VEYM Chapters across the country to answer the call of discipleship and journey beyond their parish walls to help the marginalized encounter Christ through charitable and apostolic works.  

National Catholic Youth Conference (NCYC) in 2019

About NCYC and VEYM/TNTT
The NCYC is a gathering of 25,000+ youth that is hosted by the National Federation of Catholic Youth Ministry. The conference takes place every two years, and includes workshops, prayer times, and many activities that will inspire and move youth in their faith journeys. NCYC’s goal is to help youth encounter Christ, experience church, and be empowered for discipleship.

In 2017, the Vietnamese Eucharistic Youth Movement (VEYM) was asked to participate in NCYC in a very special way – leading the conference opening procession, performing a cultural dance in the opening ceremony and serving in the opening prayer session. We had over 35 VEYM members from various Chapters in Liên Đoàn John Paul 2 and Liên Đoàn Joan of Arc, formally known as Miền Trung and Miền Đông Nam respectively, there to participate. It was an amazing opportunity for our youth to share their love for Christ with the young Church of America. Videos of their participation can be found here at https://youtu.be/xpo6FvT2IS8 and https://youtu.be/qtW0ET-KLFc

The next NCYC is from November 21-23, 2019, in Indianapolis, Indiana. The event is open to 9th-12th graders, recent high school graduates, and their chaperones. NCYC is a great opportunity for our young Vietnamese Catholics to experience the universal Church outside of our own parishes. Therefore, all Chapters are encouraged to prayerfully consider attending the 2019 NCYC. Our strong attendance at NCYC also helps to promote the diversity of the Catholic Church in America, and we would be so excited to have you represent VEYM at a national event like this!

How to Register:
NCYC accepts and processes registrations by Diocesan delegation only. Therefore, any VEYM Chapters or that would like to coordinate your group to attend, must register through your local diocese delegation. Many dioceses are beginning to promote registration within their dioceses already. Because the travel distance is different for every delegation, cost to attend varies by diocese and typically includes travel, lodging and conference fee. There are also opportunities through the National Federation of Catholic Youth Ministers for youth scholarships. 


Scholarship:
If you are interested in taking a group from your Chapter or League, please contact Tr. Chi Pham at chipham.sasjhparish@gmail.com for more information on scholarship and early-bird registration for NCYC is June. Tr. Chi will help get you connected to your diocesan delegation, keep you informed of scholarship opportunities, help us coordinate any specific VEYM activities while at NCYC, etc. Tr. Chi Pham will also be representing the VEYM and coordinating with all Chapters/League of Chapters in attendance.  

Follow @veym.ncyc on Instagram for more info.

We continue to pray for all of our VEYM youth and the youth of the Church!

In His Sacred Heart,
National Executive Committee
Ban Chấp Hành Trung Ương

Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I – Phêrô 14

Kính Chào quý Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá, và Quý Huynh Trưởng các cấp:

Kính chúc quý Cha, Quý Trợ Úy, Trợ Tá, Quý Huynh Trưởng một Mùa Giáng Sinh đầy ơn lành và bình an của Chúa Hài Đồng.

Thay mặt Ban Chấp Hành Miền con/em xin gởi đến quý Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá, và Huynh Trưởng các cấp Thư Thông Báo Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I, Phêrô 14 với những chi tiết như sau:

Địa Điểm: Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, Kerens, Texas

Ngày Giờ: 4pm Ngày 14 đến 1pm Ngày 17 Tháng 3, 2019.

Lệ Phí: $80.00

Hạn Chót Ghi Danh: ngày 23 tháng 1 năm 2019. (Sẽ không nhận đơn ghi danh trễ).

Dính kèm trong email này là thư Thông Báo, Liability Waiver, và Đơn Ghi Danh. Xin Quý Thành Viên xem kỹ. Vì lợi ích của Đoàn, Liên Đoàn, Miền, và Phong Trào, BCHMN xin khuyến khích kêu gọi những ai đạt đủ điều kiện ghi danh và tham dự sa mạc này.

Cộng thêm khi ghi danh, xin giúp BTC điền thông tin trong trang web này để giúp có được thông tin chính xác hơn.

Phero 14 Participant Registration e-File

Please complete this form accurately. Name and DOB information must match government issued ID.

Thân ái trong Chúa Thánh Thể.

TM, BCHMN

Con/em,

Tr. Kelvin Nhật

Phero 14 – Don Ghi Danh
Thong Bao Phero 14
VEYM-Participant-Agreement-Form

Sa Mạc Huấn Luyện Viên Trung Cấp

Kính Chào quý Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, quý Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng các cấp:

Chúng ta đang sống trong những ngày lễ tạ ơn. Mến chúc quý Cha Tuyên Úy, quý Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng một mùa Lễ Tạ Ơn tràn đầy hồng ân Chúa và Mẹ Maria.

Thay mặt Ban Chấp Hành Trung Ương con/em xin gởi đến quý Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá, quý HLV, và Huynh Trưởng Thư Thông Báo Sa Mạc Huấn Luyện Viên Trung Cấp, Sinai 25, với những chi tiết như sau:

Địa Điểm: TBD

Ngày Giờ: từ 02:00 PM Thứ Ba ngày 13 đến ngày 18 Tháng 8, năm 2019.

Lệ Phí: $250.00

Hạn Chót Ghi Danh: ngày 13 tháng 2 năm 2019. (Sẽ không nhận đơn ghi danh trễ).

Dính kèm trong email này là thư Thông Báo Tiến Anh và Đơn Xin Tham Dự Sa Mạc cùng với những điều kiện ghi danh. Xin Quý Thành Viên xem kỹ. Vì lợi ích của Đoàn, Liên Đoàn, Miền, và Phong Trào, BCHTU xin khuyến khích kêu gọi những HLV đạt đủ điều kiện, ghi danh và tham dự sa mạc này.

Thân ái trong Chúa Thánh Thể.

TM, BCHTU

Con/em,
Tr. Phêrô Lê Hùng Nam Phong
Tổng Thư Ký, Ban Chấp Hành Trung Ương
Secretary, National Executive Committee

Thong Bao Sa Mac Sinai 2019 N18-010
Don Tham Du Sa Mac Sinai XXV HLVTC 2019
VEYM-Participant-Agreement-Form Final ver 4.0

Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp III – Tiberia 13

Kính Chào quý Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá, và Quý Huynh Trưởng các cấp:

Hy vọng quý Cha, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng đã có một ngày Lễ Các Thánh Nam Nữ tràn đầy hồng ân Chúa.

Thay mặt Ban Chấp Hành Trung Ương con/em xin gởi đến quý Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá, và Huynh Trưởng các cấp Thư Thông Báo Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp III, Tiberia XIII với những chi tiết như sau:

Địa Điểm: Camp Round Meadow, Sabillasville, MD. (Airport Code: DCA, IAD or BWI).

Ngày Giờ: 7/17-21/ 2019.

Lệ Phí:  $200.00

Hạn Chót Ghi Danh: ngày 31 tháng 1 năm 2019. (Sẽ không nhận đơn ghi danh trễ).

Dính kèm trong email này là thư Thông Báo Tiến Anh và Đơn Xin Tham Dự Sa Mạc cùng với những điều kiện ghi danh.  Xin Quý Thành Viên xem kỹ.  Vì lợi ích của Đoàn, Liên Đoàn, Miền, và Phong Trào, BCHTU xin khuyến khích kêu gọi những Huynh Trưởng đạt đủ điều kiện ghi danh và tham dự sa mạc này.

Thân ái trong Chúa Thánh Thể.

TM, BCHTU

Con/em,

P.S. for English readers, please check out the attached Camp Announcement in English.  Thank you.

Tr. Phêrô Lê Hùng Nam Phong
Tổng Thư Ký, Ban Chấp Hành Trung Ương
Secretary, National Executive Committee

Thong Bao Sa Mac Tiberia 2019 N18-007
Application Tiberia XIII 2019
VEYM-Participant-Agreement-Form Final ver 4.0

Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp II – Ngành Thiếu – Vươn Lên 35

Kính Gửi:
Quý Cha và Quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Trung Ương
Quý Cha và Quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Miền/Liên Đoàn/Đoàn

Trích Yếu: V/v Sa Mạc Cấp 2 Ngành Thiếu – Vươn Lên 35 (2T 0030)

Kính thưa Quý Cha Tuyên Úy và Quý Huynh Trưởng,

Được sự chấp thuận của Linh Mục Tuyên Úy Miền Nam liên quan đến việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng. Nay Ban Chấp Hành Miền Nam Hoa Kỳ chính thức thông báo đến tất cả Quý Cha Tuyên Úy và Quý Huynh Trưởng về Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 2 Ngành Thiếu – Vươn Lên 35 sẽ được tổ chức như sau:

Địa Điểm: Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, 13055 SE County Road 4271, Kerens, TX 75144
Thời Gian: Từ 4:00 PM Thứ Sáu Ngày 31 Tháng 8 đến 12:00 PM Thứ Hai Ngày 03 Tháng 09 Năm 2018. Hạn chót nhận đơn: Ngày 15 tháng 07 Năm 2018.
(*Lưu Ý: BTC sẽ không nhận bất cứ đơn tham dự nào sau ngày 15 tháng 07 năm 2018)
Điều Kiện: 19 tuổi trở lên. Đã có Chứng Chỉ Cấp I ít nhất là 3 Tháng. Hiện còn đang sinh hoạt trong đoàn. Có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành Đoàn và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn.

Lệ Phí: $80. Xin đóng đủ khi nộp đơn ghi danh tham dự sa mạc.
Chi phiếu xin đề: Vietnamese Eucharistic Youth Society

Liên Lạc:
Đơn tham dự và lệ phí xin gởi về:
Trưởng Giuse Đinh Đức Vương – 2045 Caitlin Drive. Lewisville, TX 75067
Email: aussiedream2000@hotmail.com

Vì lợi ích và tương lai của Phong Trào cũng như các Đoàn tại địa phương, Ban Chấp Hành Miền Nam rất mong quý Cha Tuyên Uý và quý Trưởng cấp liên hệ cố gắng vận động và khuyến khích các em tham dự Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 2 Ngành Thiếu. Chúng con kính mong quý Cha và quý Trưởng thêm lời cầu nguyện cho Sa Mạc được thành công tốt đẹp trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Bình An và Hiệp Nhất trong Anh Cả Giêsu, Houston, Ngày 15 Tháng 07 Năm 2018

Kiến Thị T.M. BCH Miền Nam
LM. Tôma Hà Quốc Dũng, CSsR.
Tuyên Úy PT/TNTT/VN Miền Nam HK

Tr. Giuse Trần Kelvin Nhật
Chủ Tịch PT/TNTT/VN Miền Nam HK

Thong Bao VL 35
Vuon Len 35 – Don Ghi Danh (Fillable)
Vuon Len 35 – VAP (Viet)
Vuon Len 35- VAP (Eng)
Medical Form

Đại Hội Thánh Thể Kỳ IV Miền Nam 2018

Kính thưa quý Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá và quý Huynh Trưởng các cấp,

Chiếu theo biên bản phiên họp Hội Đồng Miền tại Đại Hội Nghĩa Hiệp III tại Houston, TX năm 2017 về việc liên quan đến tổ chức Đại Hội Thánh Thể Miền Nam IV. Với mục đích tạo cơ hội họp mặt và sinh hoạt chung cho tất cả thành viên trong Miền Nam, hầu liên kết tình huynh đệ và phát triển trong tinh thần học hỏi và yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Nay Ban chấp Hành Miền Nam, xin được chính thức thông báo đến tất cả quý Cha Tuyên Úy, quý Trợ Úy, quý Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng các cấp về Đại Hội Thánh Thể Miền Nam kỳ IV sẽ được tổ chức:

 • Chủ Đề: “I have called you by name” IS 43:1
 • Địa Điểm: Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, 13055 SE County Road 4271, Kerens, TX 75144
 • Thời Gian:
  • Từ 5:00pm Ngày 5 Tháng 7 Năm 2018
  • Đến 1:00pm Ngày 8 Tháng 7 Năm 2018
 • Lệ Phí:
  • $90/người nếu nộp đơn và lệ phí trước ngày 10 tháng 6 năm 2018
  • $110/người nếu nộp đơn và lệ phí sau ngày 10 tháng 6 năm 2018.
  • Sẽ không nhận đơn sau ngày 17 tháng 6 năm 2018.
  • Chi phiếu xin đề: Vietnamese Eucharistic Youth Society
 • Ghi Danh: xin gởi các đơn và lệ phí về:
  • Tr. Dominico Nguyễn Đình Bảo, 1300 Jewett Dr. NE, Albuquerque, NM 87112

Mọi chi tiết nội dung về Đại Hội Thánh Thể Miền Nam Kỳ Thứ IV sẽ được thông báo sau. Kính mong quý Cha Tuyên Úy và quý Đoàn Trưởng cầu nguyện cho Đại Hội được thành công, và khuyến khích cững như tạo điều kiện cho quý thành viên ghi danh về tham dự Đại Hội. Mọi chi tiết và góp ý kiến cho Chương Trình Đại Hội xin liên lạc trực tiếp về Ban Tổ Chức (email: btvmn@googlegroups.com ).

Nguyện Xin Chúa Giêsu Thánh Thể, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Các Thánh Tử Đạo VN, luôn gìn giữ quý Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng.

Bình An và Hiệp Nhất trong Chúa Giêsu Thánh Thể.

Kiến Thị,
LM. Tôma Hà Quốc Dũng, CSsR.
Tuyên Úy PT/TNTT/VN Miền Nam HK

Thay Mặt BCH – Miền Nam
Tr. Giuse Trần Kelvin Nhật
Chủ Tịch PT/TNTT/VN Miền Nam HK

Thông Báo Đại Hội TT MN IV
Don Ghi Danh DHTT
Dai Hoi Thanh The Van Nghe Rules and Regulation
Personal Health
Refund Policy
Tham Vieng Dai Hoi TT
VAP Form DHTT
Video and Tshirt Contest DHTT