Sa Mạc Huấn Luyện Viên Trung Cấp

Kính Chào quý Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, quý Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng các cấp:

Chúng ta đang sống trong những ngày lễ tạ ơn. Mến chúc quý Cha Tuyên Úy, quý Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng một mùa Lễ Tạ Ơn tràn đầy hồng ân Chúa và Mẹ Maria.

Thay mặt Ban Chấp Hành Trung Ương con/em xin gởi đến quý Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá, quý HLV, và Huynh Trưởng Thư Thông Báo Sa Mạc Huấn Luyện Viên Trung Cấp, Sinai 25, với những chi tiết như sau:

Địa Điểm: TBD

Ngày Giờ: từ 02:00 PM Thứ Ba ngày 13 đến ngày 18 Tháng 8, năm 2019.

Lệ Phí: $250.00

Hạn Chót Ghi Danh: ngày 13 tháng 2 năm 2019. (Sẽ không nhận đơn ghi danh trễ).

Dính kèm trong email này là thư Thông Báo Tiến Anh và Đơn Xin Tham Dự Sa Mạc cùng với những điều kiện ghi danh. Xin Quý Thành Viên xem kỹ. Vì lợi ích của Đoàn, Liên Đoàn, Miền, và Phong Trào, BCHTU xin khuyến khích kêu gọi những HLV đạt đủ điều kiện, ghi danh và tham dự sa mạc này.

Thân ái trong Chúa Thánh Thể.

TM, BCHTU

Con/em,
Tr. Phêrô Lê Hùng Nam Phong
Tổng Thư Ký, Ban Chấp Hành Trung Ương
Secretary, National Executive Committee

Thong Bao Sa Mac Sinai 2019 N18-010
Don Tham Du Sa Mac Sinai XXV HLVTC 2019
VEYM-Participant-Agreement-Form Final ver 4.0

Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp III – Tiberia 13

Kính Chào quý Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá, và Quý Huynh Trưởng các cấp:

Hy vọng quý Cha, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng đã có một ngày Lễ Các Thánh Nam Nữ tràn đầy hồng ân Chúa.

Thay mặt Ban Chấp Hành Trung Ương con/em xin gởi đến quý Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá, và Huynh Trưởng các cấp Thư Thông Báo Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp III, Tiberia XIII với những chi tiết như sau:

Địa Điểm: Camp Round Meadow, Sabillasville, MD. (Airport Code: DCA, IAD or BWI).

Ngày Giờ: 7/17-21/ 2019.

Lệ Phí:  $200.00

Hạn Chót Ghi Danh: ngày 31 tháng 1 năm 2019. (Sẽ không nhận đơn ghi danh trễ).

Dính kèm trong email này là thư Thông Báo Tiến Anh và Đơn Xin Tham Dự Sa Mạc cùng với những điều kiện ghi danh.  Xin Quý Thành Viên xem kỹ.  Vì lợi ích của Đoàn, Liên Đoàn, Miền, và Phong Trào, BCHTU xin khuyến khích kêu gọi những Huynh Trưởng đạt đủ điều kiện ghi danh và tham dự sa mạc này.

Thân ái trong Chúa Thánh Thể.

TM, BCHTU

Con/em,

P.S. for English readers, please check out the attached Camp Announcement in English.  Thank you.

Tr. Phêrô Lê Hùng Nam Phong
Tổng Thư Ký, Ban Chấp Hành Trung Ương
Secretary, National Executive Committee

Thong Bao Sa Mac Tiberia 2019 N18-007
Application Tiberia XIII 2019
VEYM-Participant-Agreement-Form Final ver 4.0

Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp II – Ngành Thiếu – Vươn Lên 35

Kính Gửi:
Quý Cha và Quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Trung Ương
Quý Cha và Quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Miền/Liên Đoàn/Đoàn

Trích Yếu: V/v Sa Mạc Cấp 2 Ngành Thiếu – Vươn Lên 35 (2T 0030)

Kính thưa Quý Cha Tuyên Úy và Quý Huynh Trưởng,

Được sự chấp thuận của Linh Mục Tuyên Úy Miền Nam liên quan đến việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng. Nay Ban Chấp Hành Miền Nam Hoa Kỳ chính thức thông báo đến tất cả Quý Cha Tuyên Úy và Quý Huynh Trưởng về Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 2 Ngành Thiếu – Vươn Lên 35 sẽ được tổ chức như sau:

Địa Điểm: Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, 13055 SE County Road 4271, Kerens, TX 75144
Thời Gian: Từ 4:00 PM Thứ Sáu Ngày 31 Tháng 8 đến 12:00 PM Thứ Hai Ngày 03 Tháng 09 Năm 2018. Hạn chót nhận đơn: Ngày 15 tháng 07 Năm 2018.
(*Lưu Ý: BTC sẽ không nhận bất cứ đơn tham dự nào sau ngày 15 tháng 07 năm 2018)
Điều Kiện: 19 tuổi trở lên. Đã có Chứng Chỉ Cấp I ít nhất là 3 Tháng. Hiện còn đang sinh hoạt trong đoàn. Có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành Đoàn và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn.

Lệ Phí: $80. Xin đóng đủ khi nộp đơn ghi danh tham dự sa mạc.
Chi phiếu xin đề: Vietnamese Eucharistic Youth Society

Liên Lạc:
Đơn tham dự và lệ phí xin gởi về:
Trưởng Giuse Đinh Đức Vương – 2045 Caitlin Drive. Lewisville, TX 75067
Email: aussiedream2000@hotmail.com

Vì lợi ích và tương lai của Phong Trào cũng như các Đoàn tại địa phương, Ban Chấp Hành Miền Nam rất mong quý Cha Tuyên Uý và quý Trưởng cấp liên hệ cố gắng vận động và khuyến khích các em tham dự Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 2 Ngành Thiếu. Chúng con kính mong quý Cha và quý Trưởng thêm lời cầu nguyện cho Sa Mạc được thành công tốt đẹp trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Bình An và Hiệp Nhất trong Anh Cả Giêsu, Houston, Ngày 15 Tháng 07 Năm 2018

Kiến Thị T.M. BCH Miền Nam
LM. Tôma Hà Quốc Dũng, CSsR.
Tuyên Úy PT/TNTT/VN Miền Nam HK

Tr. Giuse Trần Kelvin Nhật
Chủ Tịch PT/TNTT/VN Miền Nam HK

Thong Bao VL 35
Vuon Len 35 – Don Ghi Danh (Fillable)
Vuon Len 35 – VAP (Viet)
Vuon Len 35- VAP (Eng)
Medical Form

Đại Hội Thánh Thể Kỳ IV Miền Nam 2018

Kính thưa quý Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá và quý Huynh Trưởng các cấp,

Chiếu theo biên bản phiên họp Hội Đồng Miền tại Đại Hội Nghĩa Hiệp III tại Houston, TX năm 2017 về việc liên quan đến tổ chức Đại Hội Thánh Thể Miền Nam IV. Với mục đích tạo cơ hội họp mặt và sinh hoạt chung cho tất cả thành viên trong Miền Nam, hầu liên kết tình huynh đệ và phát triển trong tinh thần học hỏi và yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Nay Ban chấp Hành Miền Nam, xin được chính thức thông báo đến tất cả quý Cha Tuyên Úy, quý Trợ Úy, quý Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng các cấp về Đại Hội Thánh Thể Miền Nam kỳ IV sẽ được tổ chức:

 • Chủ Đề: “I have called you by name” IS 43:1
 • Địa Điểm: Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, 13055 SE County Road 4271, Kerens, TX 75144
 • Thời Gian:
  • Từ 5:00pm Ngày 5 Tháng 7 Năm 2018
  • Đến 1:00pm Ngày 8 Tháng 7 Năm 2018
 • Lệ Phí:
  • $90/người nếu nộp đơn và lệ phí trước ngày 10 tháng 6 năm 2018
  • $110/người nếu nộp đơn và lệ phí sau ngày 10 tháng 6 năm 2018.
  • Sẽ không nhận đơn sau ngày 17 tháng 6 năm 2018.
  • Chi phiếu xin đề: Vietnamese Eucharistic Youth Society
 • Ghi Danh: xin gởi các đơn và lệ phí về:
  • Tr. Dominico Nguyễn Đình Bảo, 1300 Jewett Dr. NE, Albuquerque, NM 87112

Mọi chi tiết nội dung về Đại Hội Thánh Thể Miền Nam Kỳ Thứ IV sẽ được thông báo sau. Kính mong quý Cha Tuyên Úy và quý Đoàn Trưởng cầu nguyện cho Đại Hội được thành công, và khuyến khích cững như tạo điều kiện cho quý thành viên ghi danh về tham dự Đại Hội. Mọi chi tiết và góp ý kiến cho Chương Trình Đại Hội xin liên lạc trực tiếp về Ban Tổ Chức (email: btvmn@googlegroups.com ).

Nguyện Xin Chúa Giêsu Thánh Thể, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Các Thánh Tử Đạo VN, luôn gìn giữ quý Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng.

Bình An và Hiệp Nhất trong Chúa Giêsu Thánh Thể.

Kiến Thị,
LM. Tôma Hà Quốc Dũng, CSsR.
Tuyên Úy PT/TNTT/VN Miền Nam HK

Thay Mặt BCH – Miền Nam
Tr. Giuse Trần Kelvin Nhật
Chủ Tịch PT/TNTT/VN Miền Nam HK

Thông Báo Đại Hội TT MN IV
Don Ghi Danh DHTT
Dai Hoi Thanh The Van Nghe Rules and Regulation
Personal Health
Refund Policy
Tham Vieng Dai Hoi TT
VAP Form DHTT
Video and Tshirt Contest DHTT

Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp II – Ngành Ấu

Thông Báo
Kính Gửi:             Quý Cha và Quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Miền Nam
                                Quý Cha và Quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Liên Đoàn
                                Quý Cha và Quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Đoàn
 
Trích Yếu: V/v Sa Mạc Cấp II Ngành Ấu – Vươn Lên 34 (2A-230)
 
Kính thưa Quý Cha Tuyên Úy và Quý Huynh Trưởng,
 
Được sự chấp thuận của Linh Mục Tuyên Úy Miền Nam liên quan đến việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng. Nay Ban Chấp Hành Miền Nam Hoa Kỳ, xin được chính thức thông báo đến tất cả Quý Cha Tuyên Úy và Quý Huynh Trưởng về Sa Mạc Cấp II – Ngành Ấu sẽ được tổ chức như sau:
 
Địa Điểm:  Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, 13055 SE County Road 4271, Kerens, TX 75144
 Thời Gian: Từ 4:00 PM Thứ Sáu Ngày 1 Tháng 9 đến 12:00 PM Thứ Hai Ngày 4 Tháng 9 Năm 2017.
Điều Kiện:     19 tuổi trở lên. (Phải đủ 19 tuổi trước ngày 1 tháng 9, 2017). + Đã có Chứng Chỉ Cấp 1 ít nhất là 3 tháng + hiện còn đang sinh hoạt trong đoàn. + Có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành Đoàn và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn.
Lệ Phí:    $80. Xin đóng đủ khi nộp đơn ghi danh tham dự sa mạc.
                                           Chi phiếu Xin Ghi:     
                                      Vietnamese Eucharistic Youth Society
 
Liên Lạc:    Đơn tham dự và lệ phí xin gởi về: 
Tr. Cecilia Phan Thảo Hương – 2125 David Drive. Fort Worth, TX 76111
 
Vì lợi ích và tương lai của Phong Trào cũng như các Đoàn tại địa phương, Ban Chấp Hành Miền Nam rất mong quý Cha Tuyên Uý và quý Trưởng cấp liên hệ cố gắng vận động và khuyến khích các trưởng tham dự Sa Mạc  Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp II. Chúng con  kính mong quý Cha và quý Trưởng thêm lời cầu nguyện cho Sa Mạc được thành công tốt đẹp trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể.
 
T.M.BCHMN
Tr. Kelvin Nhật
CT-MN

Đại Hội Nghĩa Hiệp Miền Nam Hoa Kỳ 2017

Chúng con xin đại điện cho Ban Tổ Chức ĐHNH gởi lời chào thân thương trong Chúa Giêsu Thánh Thể đến quí vị. Qua các buổi họp của Ban Tổ Chức ĐHNH và được sự chấp thuận của Ban Chấp Hành Miền Nam, chúng con xin thông báo sau đây:

 1. Chủ Đề: “Do not fear, for I am with you” – Isaiah 41:10
 2. Chi tiết của ĐHNH:Thời Gian: Từ 5:00 PM ngày 29 tháng 06 đến 1:00 PM ngày 02 tháng 07 năm 2017 Địa Điểm: Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang | 12320 Old Foltin Rd, Houston, TX 77086Lệ Phí: $80.00 cho một dự viên
  $100 cho một dự viên, sau ngày 31 tháng 05 năm 2017 Không nhận đơn ghi danh sau ngày 13 tháng 06 năm 2017
 3. Để cho chương trình ĐHNH 2017 đạt được kết quả tốt đẹp, Ban Tổ Chức tha thiết mời gọi quí Đoàn hợp tác và chuẩn bị các việc trong Đại Hội (Đính Kèm).
 4. Chuẩn Bị Tại Nhà:
  1. Chúng ta cùng nhau làm việc cầu nguyện cho ĐHNH Miền Nam Hoa Kỳ 2017 được kết quả như Thánh Ý Chúa qua việc thực hành bó Hoa Thiêng và dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể.
  2. Xin các Đoàn khuyến khích các em Hiệp Sĩ/Nghĩa Sĩ tham gia thi thố tài năng của nhóm qua việc thực hiện các nhóm Praise & Worship và Lunch Entertainment (Văn nghệ bỏ túi).
  3. Nhằm mục đích an toàn trong suốt thời gian Đại Hội. Xin quí Trưởng phổ biến Nội Qui Đại Hội và trách nhiệm của các em cũng như của Huynh Trưởng trước khi đến Đại Hội. Sẽ gữi cho các Đoàn vào những ngày tới.

Ban Tổ Chức tha thiết kêu gọi Quí Đoàn khuyến khích các em Hiệp Sĩ/Nghĩa Sĩ về tham dự thật đông đủ. Điều đó nói lên sự Hiệp Nhất của mỗi người chúng ta trong tình yêu Chúa Giêsu Thánh Thể. Mọi thắt mắc và góp ý xin liên lạc với Ban Tổ Chức:

Tr. Hạnh Nguyễn: TNTT117@gmail.com 817-999-3095
Tr. Trường Đỗ: TruongDo82@gmail.com 832-359-1088
Tr. Lâm Trần: LamTran213@gmail.com 832-259-3549

Mong sao tất cả chúng ta hãy hiệp nhất với nhau để vinh danh Chúa Giêsu Thánh Thể và mưu ích cho Giáo Hội. Nhất là tạo một bầu khí lành mạnh và phát triển cho các em Hiệp Sĩ/Nghĩa Sĩ. Để sau này các em sẽ tiếp nối con đường mà các đàn anh, đàn chị đã và đang gầy dựng Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam một ngày một vững mạnh hơn. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể thủ lãnh tối cao của Phong Trào TNTT luôn ban mọi ơn lành cho Quí Trưởng và gia đình.

Bình An và Hiệp Nhất trong Anh Cả Giêsu.

Hiệp Thỉnh.

Houston, ngày 16 tháng 02 năm 2017. TM. Ban Tổ Chức.

LM Tôma Hà Quốc Dũng CSsR
Tuyên Úy TNTT/VN/Miền Nam/Hoa Kỳ

Tr. Phêrô Trần Lâm
Trưởng Ban Tổ Chức

Letter – Thong Bao DHNH 2017
Form 1 – Don Ghi Danh DHNH 2017
Form 2 – Personal Health
Form 3 – VAP

Rules for Logo/Video

Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I – Dấn Thân 14

Thông Báo

Kính gửi: Quý Cha và Quý Trưởng Ban Chấp Hành Miền Nam

                   Quý Cha và Quý Trưởng Ban Chấp Hành Liên Đoàn

                   Quý Cha và Quý Trưởng Ban Chấp Hành Đoàn

Trích Yếu: V/V Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 1, Dấn Thân 14 (CI 0207)

Kính thưa Quý Cha Tuyên Úy và Quý Huynh Trưởng.

Được sự chấp thuận của Cha Tuyên Uý Liên Đoàn Đức Mẹ Mân Côi, Linh Mục Giuse Lê Thu.  Liên quan đến việc huấn luyện và đào tạo Huynh Trưởng Cấp 1, nhằm mục đích nâng cao tinh thần học hỏi và đoàn kết. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Đức Mẹ Mân Côi xin được chính thức thông báo đến Quý Cha và Quý Trưởng về Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 1 – Dấn Thân 14 sẽ được tổ chức tại:

Địa Đìểm:    Tu Hội Tận Hiến 20303 Kermier Road. Waller TX, 77484

Thời Gian:   4 PM Thứ Năm, Ngày 10th Tháng 3 đến 12 PM Chúa Nhật, Ngày 13th Tháng 3 Năm 2016.

Điều Kiện:   18 Tuổi trở lên. (Phải đủ 18 tuổi trước ngày 1st tháng 3, 2016). Hiện còn đang sinh hoạt và có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành Đoàn và sự chấp thuận của Cha Tuyên Úy Đoàn.

Lệ Phí:          $80. Hạn Chót ngày 4th  tháng 1 năm 2016. Xin đòng đủ khi nộp đơn ghi danh, tham dự Sa Mạc. Chi Phiếu xin đề: Vietnamese Eucharistic Youth Movement – VEYM

Lưu Ý:           Sẽ không nhận đơn qua email hoặc sau ngày 4 tháng 1, 2016.

Liên Lạc:      Đơn tham dự và lệ phí xin gởi về.

                         Tr. Giuse Đinh Đức Vương – 11122 Oakcenter Dr.  Houston TX 77072

                           Email: Aussiedream2000@hotmail.com      

Vì lợi ích chung và tương lai của các Đoàn, Ban Chấp Hành LĐĐMMC rất mong quý Cha Tuyên Úy và quý Đoàn Trưởng cố gắng vận động và khuyến khích các em tham dự Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 1. Chúng con kính mong Quý Cha và Quý ĐoànTrưởng giúp sức và cầu nguyện cho Sa Mạc được thành công tốt đẹp trong tình yêu Chúa Giêsu Thánh Thể.

Bình An và Hiệp Nhất Trong Anh Cả Giêsu,                                 Houston, Ngày 11 Tháng 9 Năm 2015

Kiến Thị                                                                                                 T.M BCH LĐĐMMC                           

Giuse Lê Thu                                                                                         Tr. Phêrô Võ Đức Khánh

Tuyên Úy                                                                                                Liên Đoàn Trưởng

PT/TNTT/MN/HK – LĐĐMMC                                                        PT/TNTT/MN/HK – LĐĐMMC


Thư Thông Báo Sa Mạc HLHT  Cap 1, 2016

Registration Form

Personal Health Form

Voluntary Form (Eng)   

Voluntary form – viet

Refund Policy Form

 

Đại Hội Thánh Thể Miền Nam Hoa Kỳ: Kỳ Thứ 3

Miền Nam

KẾT QUẢ XỔ SỐ – ĐẠI HỘI THÁNH THỂ KỲ III

RAFFLE WINNING TICKETS

 

**- 10 Consolation Prizes / 10 Lô An Ủi : ($100 gift card):  00347, 15180, 16254, 14113, 06278, 06658, 14653, 05928, 08834, 15784.

 **- 3rd Prize / Hạng Ba : (Galaxy Note phone):  07875

 **- 2nd Prize / Hạng Nhì: ($1000 Cruise Credit):  00176

 **- Grand Prize / Lô Đọc Đắc : (MacBook laptop): 07922

Nếu bạn muốn nhận giải thưởng của bạn xin vui lòng liên lạc/If you would like to claim your prize please contact:

Tr. Têrêsa Lê Thanh Phương Thủy
guide_me2u@yahoo.com – Phone: 469-583-0122

Hạn chót nhận giãi thưởng là ngày 15 tháng 8 năm 2013.
The deadline to claim your prize: August 15, 2013.