Đoàn TNTT Anrê Phú Yên Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập Đoàn

Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển xin chúc mừng Đoàn TNTT Anrê Phú Yên nhân ngày kỷ niệm 30 năm thành lập đoàn. Đồng thời cũng xin chúc mừng các Huynh Trưởng mới được thăng cấp I và cấp II sau đây:

Cấp I: Phêrô 14

1) Giuse Nguyễn Đức Duy

2) Gioan Baotixita Đoàn Minh Khánh

3) Martinô Vũ Khôi Nguyên

4) Andrew Nguyễn Quang Randy

5) Maria Trương Phùng Ann

6) Maria Nguyễn Vân Kỳ

7) Maria Trần Lan Phương

8) Theresa Trần Vân Thùy

Cấp 2 Ngành Ấu:

1) Maria Đinh Thị Xuân Thùy

2) Clare Nguyễn Anna Lena

3) Cecilia Huỳnh Hồng Lam

4) Cecilia Trần Mai Vi Emily

Cấp 2 Ngành Thiếu:

1) Giuse Nguyễn Tiến Đạt

2) Terêsa Nguyễn Liza Như Bình

3) Anna Nguyễn Thị Ngọc Mai

4) Têrêsa Trần Minh Jenny

5) Têrêsa Trần Minh Alison

Cấp 2 Ngành Nghĩa:

1) Têrêsa Trần Minh Alison

Congrats and God bless!!!

Tĩnh Tâm Hội Đồng Liên Đoàn Biển Đức 2020

Kính Gửi: Quý Cha và Quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức Quý Cha, Quý Trưởng và Trợ Tá trong Ban Thường Vụ Đoàn

Trích Yếu: V/v Tĩnh Tâm Hội Đồng Liên Đoàn Biển Đức

Kính thưa quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng các cấp, Chiếu theo quyết định của các Đoàn về việc liên quan đến tổ chức Tĩnh Tâm Huynh Trưởng. Với mục đích tạo cơ hội họp mặt và sinh hoạt chung cho tất cả anh em Huynh Trưởng trong Hội Đồng Liên Đoàn Biển Đức, hầu liên kết tình huynh đệ và phát triển trong tinh thần phục vụ các em tại địa phương. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức, xin được chính thức thông báo đến tất cả quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng các cấp về Tĩnh Tâm Hội Đồng Liên Đoàn Biển Đức sẽ được tổ chức như sau:

Chủ Đề: “Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours.” (Mk 11:24)

Địa Điệm: Camp Copass 8200 McKinney St. Denton, TX 76208

Thời Gian: Từ 6:00 PM Thứ Sáu, Ngày 10 Tháng 1 đến 12:00 PM Chúa Nhật, Ngày 12 Tháng 1 Năm 2020

Lệ Phí: $50/người trước ngày 8 tháng 12 năm 2019 – Chi phí sẽ không được hoàn trả lại sau ngày 8 tháng 12 năm 2019 nếu quý vị hủy bỏ.

Tham Dự Viên: Quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, Huynh Trưởng trong Ban Chấp Hành Liên Đoàn và Quý Cha Tuyên Uý, 3 người đại diện trong Ban Thường Vụ Đoàn.

Ghi Danh: Scan and email registration forms to Tr. Jimmy Hà at jimmy.v.ha@veym.net Payment methods 1) Zelle or quickpay to benedictchapters@gmail.com, 2) Venmo @HanhNguyen-133, 3) Paypal to: benedictchapters@gmail.com 4) Check: St. Benedict League of Chapters. With memo: chaptername#registers,BTVRetreat. (Ex. KTVFWT#14,BTVRetreat) Hạn chọt nhận đơn: Ngày 8 Tháng 12, Năm 2019

*Both forms and fees should be sent on the same day. Mọi chi tiết nội dung về Tĩnh Tâm Hội Đồng Liên Đoàn Biển Đức sẽ được thông báo sau. Kính mong quý Cha Tuyên Uý, và quý Đoàn Trưởng khuyến khích và tạo điều kiện cho Anh Chị Em Huynh Trưởng/Trợ Tá trong Ban Thường Vụ Đoàn ghi danh về tham dự Tĩnh Tâm. Mọi chi tiết và xin góp ý kiến cho Chương Trình Tĩnh Tâm xin liên lạc trực tiếp về Trưởng Margarita Đặng Ánh Tuyết (email: tuyeta2000@yahoo.com)
Nguyện Xin Chúa Giêsu Thánh Thể, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Các Thánh Tử Đạo VN, luôn gìn giữ quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng. Xin quý vị dâng lời nguyện và cùng hợp tác với Ban Tổ Chức để Tĩnh Tâm được thành công và có nhiều kết quả tốt đệp.

Bình An và Hiệp Nhất trong Chúa Giêsu Thánh Thể.
Kiến Thị – Thay Mặt BCH – Liên Đoàn Biển Đức
LM Giuse Lê Thu – Tuyên Uý TNTT/VN/Liên Đoàn Biển Đức – Hoa Kỳ
Tr. Agnes Vũ Hà Chi – Liên Đoàn Trưởng TNTT/VN/LDBD – HK
Houston, Ngày 26 Tháng 10, Năm 2019

Ghi Chú:
01 Bản Chính làm hồ sơ lưu tại Liên Đoàn.
02 Bản sao:
-01 gửi cho các LM Tuyên Uý Liên Đoàn/Đoàn để “Kính Tường”
-01 gửi cho Ban Quản Trị các Đoàn trong Liên Đoàn Biển Đức

Sa Mạc Cấp I – Phêrô 15 (CI 0250)

Kính Gửi: Quý Cha và Quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức Quý Cha và Quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Đoàn

Trích Yếu: V/v Sa Mạc Cấp I – Phêrô 15 (CI 0250)

Kính thưa Quý Cha Tuyên Uý, Quý Thầy Sơ Trợ Uý và Quý Huynh Trưởng các cấp,
Được sự chấp thuận liên quan đến việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức Hoa Kỳ, xin được chính thức thông báo đến tất cả Quý Cha Tuyên Úy, Quý Thầy Sơ Trợ Uý và Quý Huynh Trưởng về Sa Mạc Cấp I – Phêrô 15 do Sa Mạc Trưởng Maria Nguyễn Bạch Thanh Trang đệ trình sẽ được tổ chức như sau:

Địa Điểm: Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, 13055 SE County Road 4271, Kerens, TX 75144

Thời Gian: Từ 4:00 PM Thứ Năm Ngày 12 Tháng đến 12:00 PM Chúa Nhật Ngày 15 Tháng 3 Năm 2020. Hạn chót nhận đơn: Ngày 9 tháng 12 Năm 2019.

Điều Kiện: 18 tuổi trở lên (Phải đủ 18 tuổi trước ngày 11 tháng 3, 2020). Hiện còn đang sinh hoạt trong đoàn. Có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành Đoàn và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn. Trải qua 3 tháng chuẩn bị sa mạc.

Lệ Phí: $80. Xin đóng đủ khi nộp đơn ghi danh tham dự sa mạc. Payment methods:
1) Zelle or quickpay to benedictchapters@gmail.com,
2) Venmo @HanhNguyen-133,
3) Paypal to: benedictchapters@gmail.com
4) Check: St. Benedict League of Chapters.
With memo: chaptername#registers,SMP15. (Ex. KTVFWT#14,SMP15)
*Chi phí sẽ không được hoàn trả lại sau ngày 9 tháng 12 năm 2019 nếu quý vị hủy bỏ.

Liên Lạc: Đơn tham dự và lệ phí xin gởi về:
Tr. Tiến Nguyễn
9114 Gibbons Creek Way, Cypress, TX 77433
Email: tony.t.nguyen@veym.net

Vì lợi ích và tương lai của Phong Trào cũng như các Đoàn tại địa phương, Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển Đức rất mong quý Cha Tuyên Uý, quý Thầy Sơ Trợ Uý và quý Trưởng cấp liên hệ cố gắng vận động và khuyến khích các em tham dự Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I. Chúng con kính mong quý Cha, quý Thầy Sơ và quý Trưởng thêm lời cầu nguyện cho Sa Mạc được thành công tốt đẹp trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Bình An và Hiệp Nhất trong Anh Cả Giuse,
Kiến Thị – T.M. BCH Liên Đoàn Biển Đức
LM Giuse Lê Thu – Tuyên Uý TNTT/VN/Liên Đoàn Biển Đức – Hoa Kỳ
Tr. Agnes Vũ Hà Chi – Liên Đoàn Trưởng TNTT/VN/LDBD – HK
Houston, ngày 17 tháng 10 năm 2019

Ghi Chú:
01 Bản Chính làm hồ sơ lưu tại Liên Đoàn.
02 Bản sao:
01 gửi cho các LM Tuyên Uý Liên Đoàn/Đoàn để “Kính Tường”
01 gửi cho Ban Chấp Hành các Đoàn trong Liên Đoàn Biển Đức để phổ biến

October Reflection

Every year, it feels like October creeps up on me. I guess it’s because most of my life has been on an academic calendar. Elementary school, high school, college, then becoming a teacher. And now, as the DRE (Director of Religious Education) for Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp in Garland, TX – it continues. October creeps up on me because August and September is about the hustle and bustle of new classes, new teachers, and getting over the summer dawdling. There isn’t much time to breathe when one is scrambling to make sure over 1100 kids have catechists, parents are informed, and the grass on your lawn isn’t turning yellow from the Dallas heat!

October is upon me again this year. And unexpected as usual. In particular, for me as a Sister of Mary Queen (Dòng Trinh Vương), October is about the rosary because it is the month of Rosary. We are a community consecrated to Mary. And it’s also about St. Therese of the Child Jesus, our spiritual guide. We follow her way of holiness – to live extraordinary in the ordinary. To love in the simple. To hope in the midst of dryness.

For many Vietnamese Catholics, St Therese is a well-known saint. However, to put all of us on the same page, please allow me to sketch some details of her life. She was born in the late 19th century to a middle-income French family. She lost her mom when she was about 3 ½ years old. Both of her older sisters joined the Carmelite monastery in Lisieux, her hometown. She eventually joined them at the age of 15 (a special exception had to be made for her because the usual age was 18). Shortly after she joined, her dad suffered a series of strokes that caused him to be confined to a mental institution. Rumors and gossip circulated that he was sad from Therese’s departure to the convent that he had a mental break-down! In hindsight and with both Therese’s parents canonized as saints in October 2015, we know her father asked for suffering as a way to draw closer to God. Therese, herself, died at age 24 of tuberculosis.

I feel blessed to belong to a community that takes St Therese as a model of living life to the full. Hers is an ordinary life filled with the drama of the everyday: not being accepted in school, being too sensitive (nhõng nhẽo), losing a parent. She had to fight to follow her dream (She had to see the pope to get her entrance into Carmel!) And when she died, her sisters said there won’t be anything interesting to say: she did what everyone else did.

On so many days, I feel like I do what everyone else does. I wake up, get my teeth brushed, and grab a cup of coffee (to make sure I don’t fall asleep in prayer!). After Mass, I sit down at my computer, I reply to emails (because I work from home/convent) and get distracted with random Google searches. When evening comes and it’s Tuesday – it’s my turn to cook. Chicken, beef, noodles. Whatever the sisters didn’t have for a while.

When I leave the convent and meet people, they would say: Thank you so much for your calling! Thank you so much for your “Yes”! You are just like Mary! And I think of myself: Really? Are you sure? Do you know how ordinary a life I lead? Wait until you come to a Come and See!
And that’s what happens when young women come to visit us would say. You guys are just like us! You do ordinary stuff too! Like cooking, laundry, watch movies. And I say: Agree. So what is the difference between you and the rest of us? I would borrow the words of St Therese:

Holiness consists simply in doing God’s will, and being just what God wants us to be…If every flower wanted to be a rose, nature would lose her springtime beauty.

May we each do what God asks of us. Wishing you a beautiful month of October! Keep me in prayer as I do you.

Sr. Janine Trần Ngọc Vân, CMR trinhvuong.org congregationofmaryqueen.org

September Reflection on the Sorrows of Mary

Today, September the 15th, if it’s not a Sunday, we would have celebrated the Feast of Our Lady of Sorrows. Normally when we talk about the saints, we talk of their triumphant victories and the miracles they have performed. The saints seem to us like super humans and we forget that they are ordinary human beings like us. What we are going through with our daily and spiritual life, they went through the same. As a matter of fact, most of the saints suffered much more than us. For example, the Blessed Virgin Mary, whom we are reflecting on her sorrows this September. There are seven sorrows that the Church listed for us to meditate but her pain is beyond our comprehension. The Church even give her a title, Our Lady of Sorrows. Let us visit the seven listed sorrows and pray with her.

  1. The Prophecy of Simeon: (Lk 2:34-35 ‘You see this child: he is destined for the fall and for the rising of many in Israel, destined to be a sign that is rejected – and a sword will pierce your own soul too – so that the secret thoughts of many may be laid bare’)

Reflection: Mary was deepely in pain when she heard the prophecy that Jesus, her Divine Son, is going to suffer greatly. She was so hurt like a sword pierced through her heart.

Prayer: Let us pray for the many parents who are suffering and deeply hurt when seeing their children suffer.

  • The flight into Egypt: (Mt 2:13-14 ‘Get up, take the child…and escape into Egypt…because Herod intends to search for the child and do away with him…So Joseph got up, and taking the child and his mother with him, left that night for Egypt…’)

Reflection: Right after giving birth to the Savior of the world in the stable, the Holy Family have to flee to a foreign land.

Prayer: Let us pray for the many people who are being displaced from their homes because of many disaster, violence, and poverty.

  • The loss of the Child Jesus in the temple: (Lk 2:43-45 ‘When they were on their way home…the boy Jesus stayed behind in Jerusalem, without his parents knowing it. They assumed he was with the caravan, and it was only after a day’s journey that they went to look for him among their relations…When they failed to find him they went back to Jerusalem looking for him everywhere’)

Reflection: Being seperated from her Son was so painful that it could take her life, if God did not give her enough strength to endure it. Through the three days looking for her lost child, Mary shared the three days of Jesus’ death.

Prayer: Let us pray for all the parents and children who have been suffereing of having lost their child or parent either through physical or emotional separation.

  • The meeting of Jesus and Mary on the Way of the Cross: (Lk 23:27 ‘Large numbers of people followed him, and of women too, who mourned and lamented for him’)

Reflection: Let us reflect on the moment that Mary saw her Son, Jesus, half dead carrying the heavy cross with the crown of thorn to be crucified.

Prayer: Let us pray for the people who are going through a tough time knowing their love ones are about to depart from this world.

  • The Crucifixion: (Jn 19:18, 25-27 ‘They crucified Him. Near the cross of Jesus stood his mother and his mother’s sister, Mary the wife of Clopas, and Mary of Magdala…Jesus said to his mother, “Woman, this is your son.” Then to the disciple he said: “This is your mother”’)

Reflection: Let us reflect on the excruciating pain of Mary witnessing her Son being crucified and died on the cross. 

Prayer: Let us pray for those who are affected by the lost their love ones.

  • The taking down of the Body of Jesus from the Cross: (Mk 15:43, 46 ‘Joseph of Arimathaea, a prominent member of the Council…boldly went to Pilate and asked for the body of Jesus. Joseph took Jesus down from the cross, wrapped him in the shroud and laid him in a tomb which had been hewn out of the rock.’)

Reflection: Let us reflect on the pain of Mary of having to bury her own Son.

Prayer: Let us pray for those who are at their rock bottom period of their lives.

  • The burial of Jesus: (Jn 19:41-42 ‘At the place where he had been crucified there was a garden, and in this garden a new tomb in which no one had yet been buried…they laid Jesus there.’)

Reflection: Let us reflect on the pain that Mary had letting go of her Son for burial.  


Prayer: Let us pray for those who are suffering from the past wounds.

Those are the seven sorrows of Mary and we know that the number seven is a perfect number, which mean that her pain is enormous that it cannot be described in words. The saints, even our Blessed Mother, have gone through great trials of this life with their constant trust in God. Now,  they are rewarded with the crown of victory. Let us remember that we too have the grace of God in every single moment of our journey. May we too one day, after passing through all our trials with the grace of God, be crowned also. Amen!

-written by Fr. JBA Steven S Tran, CSsR