Trưởng Phêrô Saviô Trần Bảo Sơn – Lễ Phát Tang và Lễ An Táng

Thứ Năm ngày 29 -10-2020: Tại Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức – Houston, Texas.

 • 5:00 – 5:55 PM: Ca Đoàn tập hát. Mời các Huynh Trưởng tham gia.

Thứ Sáu ngày 30-10-2020: Tại Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức – Houston, Texas.

 • 5:00 -5:55 PM: Ca Đoàn tập hát . Mời các Huynh Trưởng tham gia.
 • 6:30 – 7:00PM: Tham dự Thánh Lễ
 • 7:00 – 7:15PM: Nghi Thức Phát Tang.
 • 7:15 – 7:55PM: Đoc kinh Đọc Kinh Lòng Thương Xót Chúa
 • 7:55 – 8:30PM Phút Phân Ưu: contact Tr . Dần. Giới hạn 3 phút
  • Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Lộ Đức.
  • Đại Diện Đoàn Linh Minh Thánh Tâm
  • Đại Diện Ban An Ninh
  • Đại diện Phong Trào TNTT/VN tại Hoa Kỳ – Trung Ương
  • Đại diện Anh Chị Em Cựu HT (Ht4ever TNTT)
  • Đại diện các đoàn thể và hôi đoàn
   (Các đoàn sẽ ghi danh )
  • TNTT/VN tai Hoa Kỳ (Liên Đoàn Biển Đức)
  • Tri Ân của tang quyến – Lời Cám Ơn của đại diện cho Gia Đình : Tr. Phạm Canh Dần. Và Anh Peter sẽ chia sẽ lời cám ơn bằng tiến Anh .
 • 8:30 – 9:00 PM: Giờ thăm viếng .
 • 9:00 – 9:30 PM: Mọi người giúp dọn dẹp va lau ghế.
 • 9:30 PM Kết thúc. Nhà Thờ sẽ đóng cửa.

Thứ Bảy ngày 31-10-2020:

 • 8:00 AM Ca Đoàn Tập Hát
 • 8:30 AM Ban Kèn Thiên Tâm. Dàn Chào TNTT tại nhà thờ Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức.
  • Lời Cám Ơn của đại diện cho Gia Đình : Tr. Phạm Canh Dần. Và Anh Peter sẽ cám ơn bằng tiếng anh.
  • Xin để ý, thánh lễ và các nghi thức phải kết thúc 10:15 đúng giờ vì qúy Cha ở Giáo Xứ phải ra nghĩa trang của giáo xứ.
 • Tại Nghĩa Trang :
 • 11:45 -12:00 : Ai muốn chia sẽ với gia đình ( nếu thời giờ cho phép )
 • 12:00 Nghi thức và cầu nguyện.
  • Nghi Thức chia tay và tiển đưa cúa Thiếu Nhi
 • 12:30 Kết thúc

Chương Trình Ca Đoàn

Vì lòng yêu mến anh HLV Sơn, xin mời các huynh trưởng tham gia ca đoàn để hát trong thánh lễ tang của HLV Sơn. Xin đến tham gia giờ tập hát để chuẩn bị . Xin liên lạc với Tr. Huyền nếu qúy trưởng có thể giúp hát. Đia Điễm là tại phòng cry room của giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức.

 • Thứ Năm 10/29/2020 : 5:00pm – 5:55pm.
 • Thứ Sáu 10/30/2020 : 5:00 – 5:55pm
  • 6:30 PM Thánh Lễ
 • Thứ Bảy 10/31/2020 : 8:00 AM -8:30 AM
  • 9:00 AM Thánh Lễ
 • Ca Trưởng : Tr. Huyền Linh 832-798-4737

Ẩm Thực

Qúy Trưởng nào muốn giúp về phần ẩm thực để chuẩn bị và phân phát, xin liên lạc vớt Tr. Thiên Ân. Phone 713-553-3717.

CHƯƠNG TRÌNH TIỂN ĐƯA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *